Show simple item record

Occupational risk assessment in road construction projects.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜούγκρος, Γεώργιοςel
dc.creatorMougkros, Georgiosen
dc.date.accessioned2023-09-21T08:02:00Z
dc.date.available2023-09-21T08:02:00Z
dc.date.issued2023-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10779
dc.description.abstractΤα έργα οδοποιίας μπορεί να επιφέρουν πληθώρα πλεονεκτημάτων στον άνθρωπο. Η διάνοιξη και συντήρηση του οδικού δικτύου μιας χώρας είναι βασικό έργο υποδομής τεράστιας σημασίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το εμπόριο, τα μέσα μεταφοράς, ακόμα και ο τουρισμός εξαρτώνται από την προσβασιμότητα καθώς και την ποιότητα του οδικού δικτύου. Ιστορικά, υπάρχουν αναφορές στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι όντας γνωστοί για την τεχνολογική τους υπεροχή, δεν θα μπορούσαν να υστερούν στο κομμάτι της οδοποιίας. Στην αρχαία Ελλάδα, είχε αναπτυχθεί οδικό δίκτυο αρκετά πυκνό και ικανό να εξυπηρετήσει τροχοφόρες άμαξες, όχι μόνο για εμπορικούς σκοπούς, αλλά και για πολεμικούς. Με την πρόοδο της τεχνολογίας των τελευταίων χρόνων, το οδικό δίκτυο της Ελλάδας, ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, διευρύνεται και βελτιώνεται με αρκετά ικανοποιητικούς ρυθμούς. Με την χρήση σύγχρονων μηχανημάτων και τεχνικά εξειδικευμένου και καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, τα έργα οδοποιίας έχουν βελτιωθεί, καθώς ο χρόνος κατασκευής μειώνεται και η ποιότητα του οδικού δικτύου είναι εμφανώς καλύτερη. Ενώ η ποιότητα του οδικού δικτύου είναι μια επένδυση που εκτός των άλλων μειώνει τους αριθμούς στα στατιστικά των τροχαίων ατυχημάτων, δυστυχώς κάθε χρόνο υπάρχουν καταγεγραμμένοι θάνατοι εργαζομένων λόγω εργατικών ατυχημάτων σε έργα οδοποιίας, ενώ άλλοι αποκτούν προβλήματα υγείας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που εγκυμονεί η εργασία σε ένα εργοτάξιο οδοποιίας, να αναλυθούν οι πηγές από τις οποίες προέρχεται ο κίνδυνος και εφόσον είναι δυνατό να αναφερθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αποφευχθούν τα ατυχήματα.el
dc.description.abstractRoad construction projects can bring a multitude of benefits to humans. Opening and maintaining a country's road network is a key infrastructure project of paramount importance, as it is directly linked to economic development, even globally. Trade, means of transport, and even tourism depend on accessibility as well as the quality of the road network. Historically, there are references to the ancient Greeks, who, being known for their technological superiority, could not lag behind in the field of road construction. In ancient Greece, a road network had developed quite dense and capable of serving wheeled wagons, not only for commercial purposes, but also for military ones. With the advancement of technology in recent years, the road network of Greece, even in times of economic crisis, is expanding and improving at a fairly satisfactory pace. With the use of modern machinery and technically specialized and trained workforce, road construction projects have improved, as construction time is reduced and the quality of the road network is visibly better. While the quality of the road network is an investment that, among other things, reduces the numbers in traffic accident statistics, unfortunately every year there are recorded deaths of workers due to accidents at work on road projects, while others acquire health problems. The purpose of this thesis is to assess the risk of working on a road construction site, to analyze the sources of the risk and, if possible, to indicate the ways in which accidents can be avoided.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΕκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε έργα οδοποιίας.el
dc.titleOccupational risk assessment in road construction projects.en

healMeta

heal.creatorNameΜούγκρος, Γεώργιοςel
heal.creatorNameMougkros, Georgiosen
heal.publicationDate2023-09-20
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10779
heal.abstractΤα έργα οδοποιίας μπορεί να επιφέρουν πληθώρα πλεονεκτημάτων στον άνθρωπο. Η διάνοιξη και συντήρηση του οδικού δικτύου μιας χώρας είναι βασικό έργο υποδομής τεράστιας σημασίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το εμπόριο, τα μέσα μεταφοράς, ακόμα και ο τουρισμός εξαρτώνται από την προσβασιμότητα καθώς και την ποιότητα του οδικού δικτύου. Ιστορικά, υπάρχουν αναφορές στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι όντας γνωστοί για την τεχνολογική τους υπεροχή, δεν θα μπορούσαν να υστερούν στο κομμάτι της οδοποιίας. Στην αρχαία Ελλάδα, είχε αναπτυχθεί οδικό δίκτυο αρκετά πυκνό και ικανό να εξυπηρετήσει τροχοφόρες άμαξες, όχι μόνο για εμπορικούς σκοπούς, αλλά και για πολεμικούς. Με την πρόοδο της τεχνολογίας των τελευταίων χρόνων, το οδικό δίκτυο της Ελλάδας, ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, διευρύνεται και βελτιώνεται με αρκετά ικανοποιητικούς ρυθμούς. Με την χρήση σύγχρονων μηχανημάτων και τεχνικά εξειδικευμένου και καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, τα έργα οδοποιίας έχουν βελτιωθεί, καθώς ο χρόνος κατασκευής μειώνεται και η ποιότητα του οδικού δικτύου είναι εμφανώς καλύτερη. Ενώ η ποιότητα του οδικού δικτύου είναι μια επένδυση που εκτός των άλλων μειώνει τους αριθμούς στα στατιστικά των τροχαίων ατυχημάτων, δυστυχώς κάθε χρόνο υπάρχουν καταγεγραμμένοι θάνατοι εργαζομένων λόγω εργατικών ατυχημάτων σε έργα οδοποιίας, ενώ άλλοι αποκτούν προβλήματα υγείας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που εγκυμονεί η εργασία σε ένα εργοτάξιο οδοποιίας, να αναλυθούν οι πηγές από τις οποίες προέρχεται ο κίνδυνος και εφόσον είναι δυνατό να αναφερθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αποφευχθούν τα ατυχήματα.el
heal.abstractRoad construction projects can bring a multitude of benefits to humans. Opening and maintaining a country's road network is a key infrastructure project of paramount importance, as it is directly linked to economic development, even globally. Trade, means of transport, and even tourism depend on accessibility as well as the quality of the road network. Historically, there are references to the ancient Greeks, who, being known for their technological superiority, could not lag behind in the field of road construction. In ancient Greece, a road network had developed quite dense and capable of serving wheeled wagons, not only for commercial purposes, but also for military ones. With the advancement of technology in recent years, the road network of Greece, even in times of economic crisis, is expanding and improving at a fairly satisfactory pace. With the use of modern machinery and technically specialized and trained workforce, road construction projects have improved, as construction time is reduced and the quality of the road network is visibly better. While the quality of the road network is an investment that, among other things, reduces the numbers in traffic accident statistics, unfortunately every year there are recorded deaths of workers due to accidents at work on road projects, while others acquire health problems. The purpose of this thesis is to assess the risk of working on a road construction site, to analyze the sources of the risk and, if possible, to indicate the ways in which accidents can be avoided.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
heal.titleΕκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε έργα οδοποιίας.el
heal.titleOccupational risk assessment in road construction projects.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας, επαγγελματικός κίνδυνος, οδοποιία, εργατικό ατύχημα, μέτρα ασφαλείαςel
heal.keywordwork environment safety, occupational hazard, road construction, occupational accident, safety measuresen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΜουτσοπούλου, Αμαλίαel
heal.advisorNameMoutsopoulou, Amaliaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States