Show simple item record

Parents' views on the impact of the Covid-19 pandemic on teenagers.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜποϊντά, Γεωργία-Λουλούδαel
dc.creatorΦαρσαράκη, Μαρίναel
dc.creatorBointa, Georgia-Louloudaen
dc.creatorFarsaraki, Marinaen
dc.date.accessioned2024-03-12T08:41:04Z
dc.date.available2024-03-12T08:41:04Z
dc.date.issued2024-03-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10964
dc.description.abstractΣτην εφηβεία, οι άνθρωποι βιώνουν ριζικές αλλαγές στη σωματική και ψυχική τους ανάπτυξη. Η εφηβεία θεωρείται επίσης μια χρονική περίοδος οικογενειακής αναστάτωσης. Είναι μια φάση με έντονες αλλαγές και για τον έφηβο και την οικογένεια, με τον έφηβο να μεταβαίνει προς την ενηλικίωση προκαλώντας αλλαγές στην οικογενειακή δομή και συναισθηματικές εντάσεις. Σύμφωνα με έρευνες, η ομάδα τον ομηλίκων ασκεί πράγματι μεγαλύτερη επιρροή στις μουσικές προτιμήσεις, στο ντύσιμο και στα ινδάλματα των εφήβων και, σε μερικές περιπτώσεις, στη χρήση ουσιών από αυτούς. Όμως η οικογένεια είναι αυτή που ασκεί μεγαλύτερη επιρροή όσον αφορά τους μελλοντικούς στόχους, τους βασικούς κώδικες συμπεριφοράς και τις θεμελιώδεις αξίες του ατόμου. Οι απόψεις των γονέων για τις δυσκολίες της εφηβείας έχουν γίνει αντικείμενο πολλαπλών μελετών στο παρελθόν. Την τελευταία τριετία όμως αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κατάσταση, την πανδημία Covid-19, με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα παιδιά και οι έφηβοι εκτίθενται σε συνεχόμενο στρες που προκαλείται από την πανδημία και καθώς απαιτούνται μέτρα περιορισμού για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού είναι λογικό να επηρεάζονται από τη διακοπή της καθημερινής τους ρουτίνας. Τα αποτελέσματα σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στο γενικό πληθυσμό, καθώς το δείγμα ήταν μικρό για να τους αντιπροσωπεύει όλους, όμως παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην απομόνωση των εφήβων και στις συγκρούσεις με τους γονείς τους αναφορικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές.el
dc.description.abstractDuring adolescence, people experience radical changes in their physical and mental development. Adolescence is also considered a time of family disruption. It is a phase of intense change for both the adolescent and the family, with the adolescent transitioning into adulthood causing changes in family structure and emotional tensions. According to research, the peer group actually exerts a greater influence on teenagers' musical preferences, dress and fashions, and, in some cases, their substance use. But it is the family that exerts the greatest influence on one's future goals, core codes of conduct, and fundamental values. Parents' views on the difficulties of adolescence have been the subject of multiple studies in the past. In the last three years, however, we have been facing an unprecedented global situation, the Covid-19 pandemic, with many special characteristics. Children and teenagers are exposed to constant stress caused by the pandemic and, as containment measures are required to reduce the spread of the virus, it is logical that they are affected by the disruption of their daily routine. The results in no way relate to the general population, as the sample was small to represent everyone, but there was a significant increase in teenagers' isolation and conflicts with their parents regarding electronic devices.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟι απόψεις των γονέων για τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στους εφήβους.el
dc.titleParents' views on the impact of the Covid-19 pandemic on teenagers.en

healMeta

heal.creatorNameΜποϊντά, Γεωργία-Λουλούδαel
heal.creatorNameΦαρσαράκη, Μαρίναel
heal.creatorNameBointa, Georgia-Louloudaen
heal.creatorNameFarsaraki, Marinaen
heal.publicationDate2024-03-12
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10964
heal.abstractΣτην εφηβεία, οι άνθρωποι βιώνουν ριζικές αλλαγές στη σωματική και ψυχική τους ανάπτυξη. Η εφηβεία θεωρείται επίσης μια χρονική περίοδος οικογενειακής αναστάτωσης. Είναι μια φάση με έντονες αλλαγές και για τον έφηβο και την οικογένεια, με τον έφηβο να μεταβαίνει προς την ενηλικίωση προκαλώντας αλλαγές στην οικογενειακή δομή και συναισθηματικές εντάσεις. Σύμφωνα με έρευνες, η ομάδα τον ομηλίκων ασκεί πράγματι μεγαλύτερη επιρροή στις μουσικές προτιμήσεις, στο ντύσιμο και στα ινδάλματα των εφήβων και, σε μερικές περιπτώσεις, στη χρήση ουσιών από αυτούς. Όμως η οικογένεια είναι αυτή που ασκεί μεγαλύτερη επιρροή όσον αφορά τους μελλοντικούς στόχους, τους βασικούς κώδικες συμπεριφοράς και τις θεμελιώδεις αξίες του ατόμου. Οι απόψεις των γονέων για τις δυσκολίες της εφηβείας έχουν γίνει αντικείμενο πολλαπλών μελετών στο παρελθόν. Την τελευταία τριετία όμως αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κατάσταση, την πανδημία Covid-19, με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα παιδιά και οι έφηβοι εκτίθενται σε συνεχόμενο στρες που προκαλείται από την πανδημία και καθώς απαιτούνται μέτρα περιορισμού για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού είναι λογικό να επηρεάζονται από τη διακοπή της καθημερινής τους ρουτίνας. Τα αποτελέσματα σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στο γενικό πληθυσμό, καθώς το δείγμα ήταν μικρό για να τους αντιπροσωπεύει όλους, όμως παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην απομόνωση των εφήβων και στις συγκρούσεις με τους γονείς τους αναφορικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές.el
heal.abstractDuring adolescence, people experience radical changes in their physical and mental development. Adolescence is also considered a time of family disruption. It is a phase of intense change for both the adolescent and the family, with the adolescent transitioning into adulthood causing changes in family structure and emotional tensions. According to research, the peer group actually exerts a greater influence on teenagers' musical preferences, dress and fashions, and, in some cases, their substance use. But it is the family that exerts the greatest influence on one's future goals, core codes of conduct, and fundamental values. Parents' views on the difficulties of adolescence have been the subject of multiple studies in the past. In the last three years, however, we have been facing an unprecedented global situation, the Covid-19 pandemic, with many special characteristics. Children and teenagers are exposed to constant stress caused by the pandemic and, as containment measures are required to reduce the spread of the virus, it is logical that they are affected by the disruption of their daily routine. The results in no way relate to the general population, as the sample was small to represent everyone, but there was a significant increase in teenagers' isolation and conflicts with their parents regarding electronic devices.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΟι απόψεις των γονέων για τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στους εφήβους.el
heal.titleParents' views on the impact of the Covid-19 pandemic on teenagers.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordπανδημία Covid-19, εφηβεία, γονείς, συμπεριφορά, επίπτωσηel
heal.keywordCovid-19 pandemic, adolescence, parents, behavior, impacten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚουκούλη, Σοφίαel
heal.advisorNameKoukouli, Sofiaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States