• Δυναμική προσέγγιση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τσιγκουνάκη, Ηράκλεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Το ζήτημα της καφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα προβλήματα της σύγχρονης χρηματοοικονομικής διοίκησης. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, η κεφαλαιακή διάρθρωση, καθορίζει την ...
 • Επίδραση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σταυρουλάκη, Ροδάνθη
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-30
  Σε αυτή την εργασία, στο θεωρητικό μέρος παρατίθεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών, τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις να προβούν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, η διαδικασία ...
 • Επιτροπή Ελέγχου και χαρακτηριστικά Διοικητικού Συμβουλίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζερβού, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-05-2015
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συχνότητα συνεδριάσεων της επιτροπής ελέγχου. Οι καθοριστικοί παράγοντες που μελετήθηκαν σχετίζονται με την δυαρχία ...
 • Εσωτερικός έλεγχος - Επιτροπή ελέγχου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Χαχλάκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-25
  Η συχνότητα των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου έχει σχετιστεί με διάφορους παράγοντες, καθώς ενδεικτικά, πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τον αριθμό των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται από επιτροπές ελέγχου για τη ...
 • Η συμβολή των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Νικολιδάκης, Ευτύχης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει εμπειρικά τις επιδράσεις των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Ε&Σ) στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα εξετάζεται κατά πόσο οι Ε&Σ επηρεάζουν το μέγεθος των επιχειρήσεων, ...
 • Ιδιοκτησιακή δομή και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Μελέτη ελληνικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χ.Α.Α. περίοδος 2006-2010.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Σκοπός – Να εξεταστεί πως η συγκέντρωση ιδιοκτησίας επηρεάζει την αποδοτικότητα των εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2010 επίσης να εξετάζει ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συγκέντρωσης ...
 • Ιδιοκτησιακή δομή και μερισματική πολιτική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαυράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός. Να εξεταστεί κατά πόσο η συγκέντρωση ιδιοκτησίας και η ανεξαρτησία του προέδρου-ιδιοκτήτη από τον διευθύνοντα σύμβουλο επηρέασε τη μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2008.Σ ...
 • Κεφαλαιακή διάθρωση συγκέντρωση ιδιοκτησίας και απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κουκούλας, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-23
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ κεφαλαιακής δομής, ιδιοκτησιακής δομής και απόδοσης στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Σχεδιασμός/ Μεθοδολογία/Προσέγγιση : Τα στοιχεία συλλέχθηκαν ...
 • Κύκλος ταμειακής μετατροπής και κερδοφορία: Εμπειρική διερεύνηση βιομηχανικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αλεξάκης, Δημοσθένης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, μέσα από τον κύκλο ταμειακής μετατροπής, σε σχέση με την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση, τόσο ...
 • Παραγωγικότητα και ανάπτυξη επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γαγάνη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-06
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σύνδεση των εννοιών της παραγωγικότητας της έρευνας και ανάπτυξης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών αποδόσεων στο πλαίσιο της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. ...
 • Πρόβλεψη πτώχευσης εισηγμένων επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζωγραφάκη, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το ζήτημα της πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων. Η εργασία περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται τα σημαντικότερα υποδείγματα πρόβλεψης της πτώχευσης των ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες παρακράτησης ρευστών διαθεσίμων. Εμπειρική διερεύνηση βιομηχανικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο ΧΑΑ πριν και μετά το κραχ του 2008.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζωγραφάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Το κατάλληλο επίπεδο στο οποίο πρέπει να διατηρεί μια επιχείρηση τα ρευστάδιαθέσιμά της αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς σχετίζεται άμεσα με την κάλυψη των αναγκών της και την ανάληψη ...
 • Συμπεριφορά του κόστους των επιχειρήσεων και θεμελιώδη ανάλυση των λειτουργικών εξόδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Λαυρεντάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2014
  Η κατανόηση της συμπεριφοράς του κόστους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ορθή διοίκηση κάθε εταιρείας. Η παραδοσιακή θεωρία υποστηρίζει ότι οι μεταβολές του κόστους εξαρτώνται πλήρως από τις μεταβολές των οργανικών ...
 • Σχέση μεταξύ μεγέθους, ρυθμού ανάπτυξης και κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σκορδυλάκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-23
  Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης, του μεγέθους και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ο ρυθμός ανάπτυξης στην παρούσα μελέτη εκφράζεται μέσω του ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων και των εργαζομένων ...
 • Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και η αξία της επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μερκουλίδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα μελέτη διερευνά κατά κύριο λόγο τη σχέση μεταξύ του ύψους των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης και της Αξίας της Επιχε ίρησης. Οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης αποτελούν τον κύριο όγκο των ά υλων περιουσιακών στοιχείων ...
 • Τα χαρακτηριστικά του διοικητικού συμβουλίου, της επιτροπής ελέγχου και η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γιώτης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων και των χαρακτηριστικών της εταιρικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη εξετάζει αν τα χαρακτηριστικά ...
 • Χαρακτηριστικά επιτροπής ελέγχου και διοικητικού συμβουλίου και η συμβολή αυτών στην ποιότητα της αποτελεσματικότητας της επιτροπής ελέγχου και την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κορναράκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Στην εργασία μας αυτήν ερευνούμε τα χαρακτηριστικά της επιτροπής ελέγχου και του διοικητικού συμβουλίου και την αλληλεπίδραση αυτών, λαμβάνοντας ως δείγμα τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του βρετανικού χρηματιστηρίου και ...