• Αναβάθμιση υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Πρασανάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε μια μακρόχρονη και δύσκολη πορεία εξέλιξης σε ένα κατακερματισμένο διοικητικό σύστημα εξαρτώμενο κατά τα προηγούμενα χρόνια από την κεντρική εξουσία και έχει εισπράξει αυστηρή κριτική ...
 • Δεξιότητες και γνώσεις για τους εκπαιδευτικούς του αύριο. Τι χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί σε ένα μεταβαλλόμενο και δυναμικό περιβάλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Παπαγιάννη, Ναταλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Στην σύγχρονη εποχή η εκπαίδευση θεωρείται ένα σοβαρό θέμα για όλα τα έθνη όχι μόνο λόγω της τεράστιας συμβολής που έχει στην οικοδόμηση του έθνους, αλλά κυρίως για την συμβολή της στην δημιουργία μιας ισχυρής ανταγωνιστικής ...
 • Διάχυση καινοτόμων προϊόντων στον κατασκευαστικό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Πετεινάκης, Ισίδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-09
  Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο να εξετάσει τη διαδικασία επιλογής καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, μέσα από την εμπειρία και τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, στην κατασκευή κτιρίων που δεν ...
 • Διερεύνηση απόψεων καταναλωτών σχετικά με την υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τουριστικό-ξενοδοχειακό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-09
  Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) πλέον αποτελεί μέρος στρατηγικής των επιχειρήσεων, λόγω των σύγχρονων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συγκυριών. Οι καταναλωτές τείνουν να αναγνωρίζουν και να επιβραβεύουν ...