• Οverbooking και κόστος αδράνειας. Η συμβολή τους στη διοίκηση εποχιακού καταλύματος 4 αστέρων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δημητρίου, Βασιλική-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-26
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το μοντέλο κοστολόγησης των ξενοδοχειακών μονάδων resort, δηλαδή των καταλυμάτων που λειτουργούν εποχιακά κατά τους θερινούς μήνες και η επιβάρυνση που δέχονται ως προς τα ...
 • Ποιότητα κερδών και εταιρικές αποδόσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Πολοπετράκη, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-09
  Στο επίκεντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ποιότητα των κερδών και η χειραγώγηση αυτών. Μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και από την ανάλυση αυτών παίρνουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ...
 • Συσχέτιση μεταξύ μακροοικονομικών μεγεθών χρηματιστηρίου και bitcoin.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μπατσούλης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-16
  Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις συσχετίσεις των οικονομικών παραγόντων. Συγκεκριμένα τα μακροοικονομικά μεγέθη, τους χρηματιστηριακούς δείκτες και το bitcoin των δυο ομάδων κρατών G8 και ...
 • Χρηματιστήρια και φυσικές καταστροφές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Μαγκαναράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-15
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση και την επίπτωση που έχει η ανακοίνωση των φυσικών καταστροφών στους χρηματιστηριακούς δείκτες των χωρών που έχουν συμβεί αυτές, καθώς επίσης και την ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση εμπορευμάτων.

  Συγγραφείς: Σταυρουλάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-24
  Με αυτή την εργασία επιχειρείται να γίνει μια γενική επισκόπηση της αγοράς των εμπορευμάτων. Αυτή η αγορά καθίσταται όλο και περισσότερο σημαντική λόγω του γεγονότος ότι περισσότεροι άνθρωποι εξαρτώνται πλέον από αυτήν όχι ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτελεσματικότητα των κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ρουκουνάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-03
  Η χρηματοοικονομική κρίση που συνεχίζει να πλήττει την Ελλάδα από το 2008 επηρέασε ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς της ελληνικής οικονομίας. Στην παρούσα ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση του κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρώπη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Γερονικού, Αικατερίνη-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-01
  Στην παρούσα διπλωµατική εργασία διενεργείται Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κατασκευαστικού Κλάδου, που είναι από τους πιο σηµαντικούς για τις οικονοµίες των ευρωπαϊκών χωρών, συνεισφέροντας τα µέγιστα στο ΑΕΠ ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών ΔΕΗ και ΟΤΕ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Βασιλάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-18
  Η χρηματοοικονομική ανάλυση βασίζεται στην επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων, όπως αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοοικονομικής ...