• Η αγορά παραγώγων πριν και μετά την χρηματοοικονομική κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Γεωργάκης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-19
  Η μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην άνοδο ή κάθοδο της αξίας των περιουσιών των επενδυτών. Η μελέτη της μεταβλητότητας έχει προσελκύσει ισχυρό ενδιαφέρον από ερευνητές κι ...
 • Mετοχές και πανδημία Covid-19.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κάμεση, Ευγενία-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-29
  Η ανθρωπότητα σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη κρίση. Ο συνδυασμός της πανδημίας της νόσου Covid-19 και των διαφαινόμενων οικονομικών επιπτώσεων οδηγεί σε μία ύφεση άνευ προηγουμένου για την κοινωνία και για ...
 • Ανάλυση αγοράς εμπορευμάτων σε περιόδους κρίσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ράφτης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-19
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση αγοράς σε περιόδους κρίσης στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Το 1929, το 2008 και το 2020, και τις τρεις αυτές φορές ο κόσμος άλλαξε ενώ τραγικές εξελίξεις συνέβησαν για ...
 • Ανάλυση απόδοσης τραπεζών κατά τη διάρκεια πολλαπλών κρίσεων στην Ελλάδα μεταξύ 2008-2022

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σκουραδάκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-25
  Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας αντιμετώπισε μια παρατεταμένη κρίση από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2020, με πυρήνα την οικονομική κρίση του 2008 και την επακόλουθη κρίση δημόσιου χρέους ...
 • Ανάλυση κρυπτονομισμάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Βεργαδής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-06
  Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εξεταστεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ των κρυπτονομισμάτων, του χρυσού και του χρηματιστηριακού δείκτη S&P500,να εξεταστεί η «μνήμη» του Bitcoin και του Ethereum και να εξεταστεί αν παρουσιάζεται ...
 • Ανάλυση τραπεζικών μετοχών πριν και μετά την κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μαραθιανού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον πυλώνα του οικονομικού συστήματος κάθε χώρας και η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Από την είσοδο της χώρας στην ζώνη του ευρώ έως και το 2020, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ...
 • Ανάλυση τραπεζών σε περίοδο αβεβαιότητας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-12
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την ενδεχόμενη επίδραση της αβεβαιότητας οικονομικής πολιτικής σε αντίστοιχες χώρες, στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της Ευρωζώνης. Η εν λόγω αβεβαιότητα δύναται να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί ...
 • Αποτελεσματικότητα και κερδοφορία των εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου στο Χ.Α.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κουμάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-23
  Ο κατασκευαστικός κλάδος έτυχε μεγάλης άνθησης τις προηγούμενες δεκαετίες, ωστόσο μετά το ξέσπασμα της ελληνικής οικονομικής κρίσης αποτέλεσε έναν από τους κλάδους που επηρεάστηκε δραματικά. Η κατασκευή νέων δημόσιων και ...
 • Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου με υπολογιστικές μεθόδους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-12
  Η μεταβλητότητα των χρηματιστηριακών αγορών είναι ένα πεδίο έρευνας που απασχολεί όλο και πιο έντονα τα τελευταία σαράντα χρόνια τους οικονομολόγους. Μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 παρατηρείται μεγαλύτερη ...
 • Η αντίδραση των τιμών των μετοχών σε μερισματικές ανακοινώσεις: η περίπτωση της Ελλάδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Καζανάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-12-02
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση των μερισματικών ανακοινώσεων στις τιμές των μετοχών των εισηγμένων Ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επιθυμούμε να εξετάσουμε εάν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ...
 • Η σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών και μακροοικονομικών δεικτών: Εμπειρική Ανάλυση με δεδομένα από Ευρώπη και Αμερική.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καλογεράκη, Σοφία-Πανδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-09
  Η παρούσα μελέτη είχε στόχο να αναδείξει τη σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών και μακροοικονομικών δεικτών, επιχειρώντας μια εμπειρική ανάλυση με δεδομένα από Ευρώπη και Αμερική. Συγκεκριμένα μελετώνται οι ευρωπαϊκές χώρες της ...
 • Ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα : μια εμπειρική ανάλυση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-18
  Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν χαρακτηριστεί από την τάχιστη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδουμε αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί μεταξύ άλλων και ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Έτσι, τα τραπεζικά ιδρύματα δαπανώντας ομολογουμένως ...
 • Θεωρία και παραδείγματα συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βροντάκη, Μαρία; Κωστοξενάκη, Αργυρώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-27
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, και θεωρούμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα αποτελέσει πολύ σημαντικό εφαλτήριο για την μετέπειτα πορεία μας στον ...
 • Κερδοφορία τραπεζών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Μποτονάκης, Κωνσταντίνος- Ραφαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-31
  Ένα εκ των βασικότερων συστατικών της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών αποτελεί ο τραπεζικός τομέας. Πιο συγκεκριμένα, τονώνει την εγχώρια ζήτηση, χρηματοδοτεί διάφορους κλάδους της οικονομίας και λαμβάνει καινοτόμες ...
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Καροφυλλάκης, Κανάκης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-22
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση των κυριότερων προσδιοριστικών παραγόντων της κεφαλαιακής διάρθρωσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια προσδιορισμού ...
 • Κίνδυνος και εποχικότητα στις τιμές των εμπορευμάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Σαββάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-30
  Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της εποχικότητας όπου έχει η μεταβλητότητα των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, μέσω μοντέλων για την εκτίμηση των αποδόσεών τους. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται ...
 • Κίνδυνος και εποχικότητα στις χρηματιστηριακές αγορές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Σχοινοπλοκάκη, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-22
  Η παρούσα μελέτη εξετάζει τον κίνδυνο και την εποχικότητα που παρουσιάζονται στις χρηματιστηριακές τιμές, μέσω μοντέλων εκτίμησης της μεταβλητότητας και των αποδόσεων. Συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιείται σε κυρίαρχους ...
 • Μερισματική πολιτική εταιρειών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σφακιανάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-23
  Η αύξηση της τιμής της μετοχής σε συνδυασμό με το μέρισμα που λαμβάνει ένας επενδυτής ,αποτυπώνει την συνολική απόδοση που λαμβάνει από τις μετοχές που έχει στο χαρτοφυλάκιο του. Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν μέσα από ...
 • Μερισματική πολιτική και χρηματοοικονομική κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζυγάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-06
  Η μερισματική πολιτική είναι μια ευρέως διερευνημένη έννοια της εταιρικής χρηματοδότησης. Διάφοροι ερευνητές διεξήγαγαν μελέτες για να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στη μερισματική πολιτική και στις τιμές των μετοχών για ...
 • Μετοχές και πανδημία Covid-19.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ντελάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-10
  Η πανδημία της Covid-19 έπληξε και συνεχίζει να πλήττει με σφοδρότητα τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Την περίοδο αυτή, κυρίως δηλαδή την άνοιξη του 2020, η παγκόσμια οικονομία βίωσε ένα πρωτόγνωρο σοκ καθώς όχι μόνο η ...