• Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και η εφαρμογή της στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γούτσος, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Χουρδάκης, Μαρίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-13
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στον τουριστικό τομέα και τις ψηφιακές εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται για την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών. Η σχέση των καταναλωτών ...
 • Καταναλωτικές στάσεις σε συνθήκες εργασίας: η επίδραση της υγειονομικής κρίσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γκρέτα, Τσάνο
  Επιβλέπων καθηγητής: Χουρδάκης, Μαρίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-27
  Αυτή η μελέτη περιέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 στην συμπεριφορά και την στάση των καταναλωτών. Καταγράφει τις διάφορες επιδράσεις της πανδημίας στη συμπεριφορά των καταναλωτών και ...
 • Καταναλωτικές τάσεις και στάσεις των ανθρώπων εν μέσω πανδημίας Covid19.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κατσιαδράμη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Χουρδάκης, Μαρίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-01-18
  Τα μέτρα για την αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του Covid-19, άλλαξαν ριζικά τις συνήθειες των καταναλωτών και τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Έτσι, σταδιακά, ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές αγορές ξεκίνησαν να ...