• Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός και συμπίεση έργου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σκανδαλάκη, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-14
  Η διαχείριση έργων έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, από μια φιλοσοφία διοίκησης που «καλό είναι να υπάρχει» και η οποία περιοριζόταν σε κάποια λειτουργικά τμήματα, σε ένα εταιρικό σύστημα που επηρεάζει κάθε ...
 • Συστήματα μέτρησης επιχειρησιακής απόδοσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Γκόφης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα Συστήματα Μέτρησης Επιχειρησιακής Απόδοσης. Ο αναγνώστης μπορεί να περιηγηθεί μέσα στα κεφάλαια της εργασίας για να ανακαλύψει τις σημαντικότερες μεθοδολογίες και εργαλεία για τη ...
 • Χρήση του γενετικού σχεδιασμού (Generative Design) στη σχεδιομελέτη μηχανολογικών εξαρτημάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σφακιανάκης, Γεώργιος; Φιωτοδημητράκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ντιντάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-15
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας αυτής, είναι η εκμάθηση ενός νέου εργαλείου σχεδιασμού, το Γενετικό σχεδιασμό (Generative Design). Generative design είναι μία από τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης νέων προϊόντων ή βελτιστοποίησης ...