• Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και το πράσινο μάρκετινγκ στα πλαίσια της εταιρείας Α.Ε.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σκλαβουνάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Αστρουλάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-12-19
  Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται η έννοια του πράσινου Marketing, και θα ήταν ορθό να συνδυάσουμε την έννοια αυτή με την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς οι εταιρείες είναι απαραίτητο να εφαρμόζουν ...
 • Πολιτική προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής στα σχολεία της Περιφέρειας Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Κουνελάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικαλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-25
  Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί πλέον μέρος της πολιτισμικής κληρονομίας και της παράδοσης μας. Είναι παγκοσμίως γνωστή και δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία από τους ερευνητές ότι αποτελεί ένα από τα καλύτερα και τα πιο ...