• Σχεδιασμός και υλοποίηση Hotel Reservation Back-end εφαρμογής με προσαρμοσμένη υποστήριξη Web Service.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Καλκάνης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-06
  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας αφού βρίσκει χρήση σε όλους τους τομείς της επιστήμης και όχι μόνο. Η έλευση του διαδικτύου και ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση hotel reservation front-end εφαρμογής με μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσαρμοσμένη υποστήριξη web service.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Κρητικάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-10
  Τις τελευταίες δεκαετίες η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη έχει προκαλέσει ριζικές αλλαγές στην διαδικασία κλεισίματος δωματίου σε ένα ξενοδοχείο. Από την παραδοσιακή μέθοδο οπού ο πελάτης έκλεινε ξενοδοχείο με μια επίσκεψη ...
 • Ανάλυση κόστους μικρής ξενοδοχειακής μονάδας κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης Covid-19.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Σκύβαλος, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-11
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα, την ανάλυση κόστους μικρής ξενοδοχειακής μονάδας κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης Covid-19, έχει εκπονηθεί στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών του συγγραφέα ...
 • Ανάλυση μεταβολών αφίξεων στα καταλύματα των νησιωτικών περιφερειών της Ελλάδος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Πετροπούλου, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-08
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των μεταβολών που συνέβησαν το διάστημα 2015-2019 στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα, των νησιωτικών περιφερειών της Ελλάδος. Οι νησιωτικές περιφέρειες ...
 • Βιώσιμη ανάπτυξη στον ξενοδοχειακό κλάδο: εκτίμηση ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος σε ξενοδοχεία στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Καργάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-05
  Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει τον υπολογισμό του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος της λειτουργίας των ξενοδοχείων στην Κρήτη και την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με αυτά. Η έρευνα ...
 • Διαχείριση ποιότητας και παραπόνων στα ξενοδοχεία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Τραπαντάρου, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-29
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των παραγόντων της ποιότητας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη ματιά των πελατών όπως την εκφράζουν σήμερα μέσα από τις κριτικές τους στο διαδίκτυο, αλλά και η διαχείριση ...
 • Διαχείριση ποιότητας ξενοδοχείων της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Φωσκολάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-05
  Με αυτή την εργασία θα παρουσιάσω τον τρόπο και τις διαδικασίες παροχής ποιοτικών υπηρεσιών των ξενοδοχείων στους φιλοξενούμενους. Αναπτύσσω την πτυχιακή μου γύρω από τα χαρακτηριστικά που δύναται να προσφέρει το κάθε ...
 • Διαχείριση ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Αμπελάς, Δημήτριος-Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-30
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο τρόπος διαχείρισης ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες. Ως στόχοι της εργασίας ήταν να μελετηθούν οι τρόποι που οι υπεύθυνοι των ξενοδοχειακών μονάδων διαχειρίζονται την ποιότητα, ...
 • Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ορφανουδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-29
  Στην εργασία αυτή μελετάται το θέμα της εκπαίδευσης των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και των εξελίξεων σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, με γνώμονα ότι η εκπαίδευση ...
 • Η επίδραση των διαδικτυακών κριτικών (online reviews) στην προσφερόμενη παροχή υπηρεσιών και στο σχεδιασμό marketing των ξενοδοχείων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Μελέτση, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-25
  Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση των διαδικτυακών κριτικών στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών και στο σχεδιασμό marketing των ξενοδοχείων. Η εργασία διαμορφώθηκε σε πέντε κεφάλαια: 1 . Εισαγωγή: Σύντομη ...
 • Η συμβολή των υδάτινων πάρκων στην ικανοποίηση των πελατών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των resort hotels.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Γκίκας, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-10
  Τα υδάτινα πάρκα αποτελούν την πλέον πιο διαδεδομένη μορφή αναψυχής στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρωτοεμφανίστηκαν το 1940-1950 στις Η.Π.Α και από τότε αναπτύσσονται συνεχώς. Ιδίως τις τελευταίες ...
 • Κλάδος κρουαζιέρας και ξενοδοχεία: σχέση υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας;

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Κανέλλης, Αχιλλέας-Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-26
  Η παρούσα έρευνα θέλει να ερευνήσει τι είδους σχέση έχουν δυο πυλώνες του τουρισμού, όπως τα ξενοδοχεία και τα κρουαζιερόπλοια, και να δοθεί μια πιο ξεκάθαρη απάντηση τελικά στο αν είναι υποκατάστατες ή συμπληρωματικές ...
 • Ξενοδοχεία και All-Inclusive: η περίπτωση κατοίκων της Ρόδου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Ρίζου, Λαουρίν
  Επιβλέπων καθηγητής: Αυγελή, Βασιλική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-24
  Η παρούσα ερευνητική εργασία σκοπεύει στη διερεύνηση της συμπεριφοράς, των παραγόντων και των κινήτρων των Ροδιτών τουριστών κατά την επιλογή πακέτων διακοπών all-inclusive. Στόχος αυτής, είναι ο προσδιορισμός των μεταβολών ...
 • Οι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Καπετανάκης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καθαράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-19
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται οι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Κρήτης . H εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι μια λειτουργία που συμβαίνει στα πλαίσια ενός ...
 • Οι πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων. Η περίπτωση του Ηρακλείου Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κεφάλας, Θεμιστοκλής
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-16
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από όλους τους εργαζομένους στον ξενοδοχειακό ...
 • Πληροφορική και μηχανοργάνωση ξενοδοχείων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Πασσαδάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισαρχάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-19
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναδειχθεί ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει η πληροφορική και η μηχανοργάνωσή στον σύγχρονο κόσμο. Σε κάθε τομέα της σύγχρονης καθημερινότητας, τα πληροφοριακά συστήματα ...
 • Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία μάρκετινγκ των ξενοδοχείων 5* στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Σκουλάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-06
  Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους. Οι εταιρείες στις σύγχρονες κοινωνίες διαφημίζονται, αξιολογούνται, επικοινωνούν ...