• 360 digital marketing: τι είναι και η σημασία του στο σύγχρονο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μιχάσι, Γιοάνα; Ντάκα, Ανθούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Περακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-14
  Μια επικοινωνία το μάρκετινγκ 360 μοιρών, ορίζεται ως επικοινωνία που προσεγγίζει τα μέλη του κοινού της με πολλούς τρόπους (Merenda, 2012) σε διάφορες περιπτώσεις των βημάτων πειθούς, προκειμένου να «συνδεθεί» με τους ...
 • Digital marketing και τουρισμός.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καμπούρης, Ιωάννης; Χρυσοχόος, Ιάσων
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρακαδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-25
  Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το Digital Marketing σε σχέση με τον Τουρισμό. Περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο, το θεωρητικό μέρος ασχολείται με τις έννοιες του Μάρκετινγκ, του Digital Marketing, του ...
 • Growth marketing: Η μετεξέλιξη του μάρκετινγκ στα δεδομένα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καρταλά, Χαρούλα – Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Περακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-12-28
  Το επιχειρείν και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα εξελίσσονται συνεχώς σε μια σύγχρονη κοινωνία. Ο καταναλωτισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, είναι μόνο λίγα από τα χαρακτηριστικά, ...
 • Omnichannel marketing στο λιανικό εμπόριο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σπυριδάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σχοινιωτάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-24
  Η παρούσα εργασία εξετάζει το πολύ ενδιαφέρον θέμα του Omnichannel μάρκετινγκ και της επιρροής από και προς αυτό, της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το omnichannel μάρκετινγκ έχει εννοιολογικά θεμέλια σε δύο αλληλένδετους ...
 • Ανάλυση δεδομένων μάρκετινγκ από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κτενιαδάκης, Γεώργιος; Ψαράκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-25
  Σκοπός της παρoύσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των δεδoμένων μάρκετινγκ μέσα από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς. Αρχικά πραγματoπoιείται πρoσέγγιση τoυ marketing αναλύoντας τo εξωτερικό και τo εσωτερικό ...
 • Ανάλυση δεδομένων μεγάλων εταιρειών με βάση τις διαφημιστικές εκστρατείες και τη στρατηγική μάρκετινγκ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Αρβανίτης, Παναγιώτης; Γουρνιεζάκης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-28
  Στη σημερινή εποχή η διαφήμιση και το μάρκετινγκ έχουν λάβει βασικό μέρος της καθημερινής ζωής, έτσι και όπως ήταν αναμενόμενο έλαβαν και κρίσιμο ρόλο σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις/εταιρείες. Χρησιμοποιώντας την τεχνική ...
 • Εξαγωγές αγαθών στην πράξη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ιωαννίδης, Λουκάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-04
  Ο σκοπός μας με την εργασία αυτή είναι να δείξουμε τη σειρά των διαδικασιών που ακολουθούνται στην πράξη, ώστε οι Ελληνικές επιχειρήσεις να εξάγουν τα αγαθά τους, είτε στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), είτε σε ...
 • Η ίδρυση-ανάπτυξη εταιρίας παραγωγής πέλετ και η προώθηση της μέσω των προϊόντων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Πάνου, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-28
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία συνιστά μια προσπάθεια εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου μιας εταιρίας παραγωγής pellet, με στοιχεία χωροταξικού σχεδιασμού, η οποία εταιρία θα προωθεί τα προϊόντα της μέσω των μέσων ...
 • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο των δομικών προϊόντων στην εποχή των πιστοποιήσεων και του Covid-19.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μουτεσίδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-05
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το εάν είναι εφικτό να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις Ελληνικές εταιρείες παραγωγής δομικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικές παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος, ...
 • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού marketing τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και η αντιμετώπιση του καταναλωτή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Χασάν-Αχμέτ, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Περονικολής, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-22
  Το παρόν αποτελεί την πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Χασάν Παναγιώτα . Η πτυχιακή αυτή αναφέρεται αρχικά στο θεωρητικό της μέρος , όπου γίνεται μια γενική αναφορά στο ηλεκτρονικό marketing , σε όλα τα διαφημιστικά μέσα ...
 • Η ψυχολογία του χρώματος και η εφαρμογή της στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καραχάλιου, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Περακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-13
  Η παρακάτω πτυχιακή ξεκινάει κάνοντας μια αναφορά στο μάρκετινγκ και στο χρώμα, για την προέλευση της ονομασίας τους, καθώς επίσης και την εξέλιξη και τη σημασία του χρώματος στον ψυχολογικό τομέα από τα παλιότερα χρόνια ...
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο στην Κρήτη και χρήση μεθόδων μάρκετινγκ για την προώθηση παραδοσιακών εδεσμάτων, προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σαμωνάκη, Ειρήνη; Σαμωνάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-11
  Στην σημερινή εποχή, οι άνθρωποι προσαρμόζονται με τις νέες τεχνολογίες. Μέσω του Ηλεκτρονικού εμπορίου, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται και να αγοράζουν τα προϊόντα που επιθυμούν, σε αντίθεση με παλαιότερα που ...
 • Μέθοδοι προβολής και χρήσης διαφημιστικών δράσεων σε διαδικτυακούς τόπους ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μαστοράκη, Χαρίκλεια; Τζοβαεράκης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-11
  Η πτυχιακή εργασία εστιάζει στην ανάλυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς στις μέρες μας καθημερινά αυξάνονται οι επαγγελματίες χρήστες που μπαίνουν στον κόσμο του διαδικτύου. Υπάρχουν πολλές μορφές ηλεκτρονικού marketing. ...
 • Μέθοδοι προβολής και χρήσης καινοτόμων διαφημίσεων σε διαδικτυακούς τόπους ηλεκτρονικών καταστημάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μανιδάκη, Εμμανουέλα; Χατζηηλία, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-27
  Θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελούν οι καινοτόμες μέθοδοι διαφήμισης σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου. Η διαφήμιση που παρέχεται μέσω του Διαδικτύου--«διαφήμιση στο Διαδίκτυο»— έχει γίνει σημαντική πηγή ...
 • Μέθοδοι προβολής και χρήσης της διαφήμισης σε διαδικτυακούς τόπους ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μαρινάκης, Πέτρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-11
  Το Internet κέρδισε την εμπιστοσύνη περισσότερων από 1, 5 δισεκατομμυρίων χρηστών σε όλο τον κόσμο (World Stats, 2009) και έγινε το πιο σημαντικό εργαλείο για σχεδόν όλες τις διεθνείς επιχειρήσεις (Mc Donald and Tobin, ...
 • Μέθοδοι προώθησης startup επιχείρησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γιαμαλής, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-23
  Η εξέταση και η τεκμηρίωση της προόδου των startup επιχειρήσεων και του περιβάλλοντός τους στην Ελλάδα έχει σημαντική σημασία ως ερευνητικός τομέας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ακαδημαϊκούς και τους ...
 • Μελέτη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο μάρκετινγκ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κλάδος, Δημήτρης; Μαρουσάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-01
  Η αποτυχία ενσωμάτωσης της συμπεριφοράς στις τεχνολογικές εξελίξεις θα μπορούσε να διαταράξει την εμπειρία των καταναλωτών με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχονται σκόπιμα από τους καταναλωτές, αν και ...
 • Μελέτη Στρατηγικών Μάρκετινγκ για Ηλεκτρονικά Καταστήματα που Δραστηριοποιούνται στον Τομέα του Εμπορίου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Ανδρίκου, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-12
  Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει αρκετά τον τομέα του μάρκετινγκ, δίδοντας του νέα εργαλεία και μεθόδους. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ακολουθώντας την τάση αυτή χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο το ...
 • Μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή για την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης και πολυτελείας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γιάννη, Ελένη; Πότσος, Αντώνης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-02
  Εδώ και πολλά χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών μάρκετινγκ και επιχειρηματιών κάνουν έρευνες για τη συμπεριφορά καταναλωτών, έτσι ώστε, να δημιουργούν προϊόντα που θα ικανοποιούν και θα καλύπτουν τις ανάγκες και τις ...
 • Ο ρόλος των τοπικών προϊόντων ως θέμα τουριστικών προορισμών, η περίπτωση της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Δοξαστάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-18
  Η κρητική διατροφή έχει ερευνηθεί από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Τα μάλλον εκπληκτικά αποτελέσματα αυτών των μελετών έχουν προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή επειδή τεκμηριώνουν τα τεράστια οφέλη για την υγεία για τους ...