• Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γεωργοπούλου, Γεωργία; Δερμιτζάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος; Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-03
  Ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εντυπωσιακούς ρυθμούς εξέλιξης, ανάλογη με αυτήν που ξεκίνησε και είχε η Δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του 70. Παρά τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ...
 • Τακτικές που ακολουθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο νομό Ρεθύμνης στην προσέλκυση αγοραστικού κοινού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κερεντζή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος; Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-03
  Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση της θέσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά, της χρησιμότητάς τους στην οικονομία και η ανάλυση των τρόπων και των μέσων με τα οποία δύνανται η υπό εξέταση επιχειρήσεις ...
 • Τραπεζικό σύστημα και NPLS.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μιγαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-10
  Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες έχουν δείξει ανανεωμένο ενδιαφέρον για την πιστωτική ποιότητα των χαρτοφυλακίων των δανείων. Η μέση ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών έχει επιδεινωθεί, ...