• Μεθοδολογία προτεραιοποίησης πιθανά ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τσάμης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-24
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τη μεθοδολογία προτεραιοποίησης πιθανά ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, από δυο ελληνικές βιομηχανίες, μια τυροκομίας και μια οινοποιίας. Οι παραπάνω βιομηχανίες αποτελούν ...
 • Αξιολόγηση κομπόστ λυματολάσπης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Κουρούμπαλης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-30
  Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθεί εδαφοβελτιωτικό υλικό τύπου κόμποστ με τη προσθήκη λυματολάσπης και να εφαρμοστεί σε νεαρά δενδρύλλια ελιάς που έχουν εγκατασταθεί σε γλάστρες. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν ...
 • Κατάταξη πιθανά ρυπασμένων βιομηχανικών χώρων με πολυκριτηριακή βαθμολόγηση

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Κουμεντάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-10
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τα επικίνδυνα απόβλητα από τις τοπικές βιομηχανίες και συγκεκριμένα από την βιομηχανία πλαστικών και την βιομηχανία μεταποίησης ειδών κρέατος. Οι παραπάνω βιομηχανίες θεωρούνται ...
 • Παραγωγή και εδαφική αξιολόγηση βιο-εξανθρακωμάτων από υδροθερμική επεξεργασία βιομάζας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Παπαχρήστου, Σταματίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-28
  Ένα από τα μείζονα ζητήματα στις μέρες μας, κυρίως για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες, είναι η διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα των βιοαπόβλητα που παράγονται σε αρκετά μεγαλύτερες ποσότητες από ...
 • Σκοπιμότητα και Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων στο Δήμο Χανίων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Φραγγεδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-27
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, αλλά και των λεγόμενων «ογκωδών» αποβλήτων στο Δήμο Χανίων.Επίσης, η απόδειξη της ωφελιμότητας ...