• Διαδικασίες Τελικής Διαχείρισης Λευκής Διογκωμένης Πολυστερίνης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Χρηστάκης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-23
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η διαδικασίας διαχείρισης, μετά την ολοκλήρωση του χρήσιμου κύκλου ζωής, της λευκής διογκωμένης πολυστερίνης ή αλλιώς με την αγγλική της ορολογία Expanded Ρoly Styrene (EPS). ...
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Πλέσσας, Ηλίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-26
  Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία γράφτηκε για να μελετηθεί η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στις Σχολές Μηχανικών. Αρχικά αναφέρεται η ποιότητα ως όρος μέσα από μία ιστορική αναδρομή, ...
 • Εξοικονόμηση ενέργειας σε οικία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μινάρδος, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-31
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθεί με τη εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες, την εισαγωγή και την ανάλυση μεθόδων για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και τα οφέλη από τη χρήση της εξοικονόμησης ενέργειας. ...
 • Κυκλική Οικονομία. Πλεονεκτήματα και Εφαρμογές με Έμφαση στα Προϊόντα Ένδυσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Πολίτη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-11
  Η παρούσα εργασία περιγράφει τις έννοιες της κυκλικής οικονομίας σε διάφορες βιομηχανίες με εμβάθυνση στην βιομηχανία της μόδας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο στόχος της εργασίας καθώς και κάποιες έννοιες ...
 • Λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βουράκης, Αποστόλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-10
  Η συνεχής αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων, σε συνδυασμό με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη σταδιακή εξάντληση των φυσικών πόρων, έχουν οδηγήσει στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην παρούσα διπλωματική ...
 • Πράσινη κινητικότητα σε αστικές πόλεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Παναγιωτάκου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-11-06
  Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι μια σύντομη επισκόπηση των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα οποία αποτελούν το κύριο εργαλείο για έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό των τρόπων αστικής μεταφοράς με αντίστοιχες ...
 • Χαρακτηριστικά "έξυπνων πόλεων", παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: θωμαδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-11
  Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης στις παρεμβάσεις που απαιτούνται στα κτίρια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας με σκοπό να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον αλλά και ...