• Μεθοδολογία προτεραιοποίησης πιθανά ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τσάμης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-24
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τη μεθοδολογία προτεραιοποίησης πιθανά ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, από δυο ελληνικές βιομηχανίες, μια τυροκομίας και μια οινοποιίας. Οι παραπάνω βιομηχανίες αποτελούν ...
 • Κατάταξη πιθανά ρυπασμένων βιομηχανικών χώρων με πολυκριτηριακή βαθμολόγηση

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Κουμεντάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-10
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τα επικίνδυνα απόβλητα από τις τοπικές βιομηχανίες και συγκεκριμένα από την βιομηχανία πλαστικών και την βιομηχανία μεταποίησης ειδών κρέατος. Οι παραπάνω βιομηχανίες θεωρούνται ...
 • Παραγωγή και εδαφική αξιολόγηση βιο-εξανθρακωμάτων από υδροθερμική επεξεργασία βιομάζας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Παπαχρήστου, Σταματίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-28
  Ένα από τα μείζονα ζητήματα στις μέρες μας, κυρίως για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες, είναι η διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα των βιοαπόβλητα που παράγονται σε αρκετά μεγαλύτερες ποσότητες από ...