• Διερεύνηση των συγκρούσεων μεταξύ επαγγελματιών υγείας στο περιεγχειρητικό περιβάλλον.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βασιλαδιώτη, Ζαφειρία-Δέσποινα; Ζενελάι, Αουρέλα; Τσάμπουρα, Άννα-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-07
    Εισαγωγή: Το περιεγχειρητικό περιβάλλον αποτελεί χώρο έντονων αντιπαραθέσεων και εντάσεων, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του, των εξουθενωτικών συνθηκών εργασίας και της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων υγείας, ...