• Στρατηγικές μάρκετινγκ και η εφαρμογή τους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Μαυροειδή, Αγγελική Αθανασία; Μπακλώρη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-23
    Η εργασία αυτή μελέτησε και ανέλυσε το ζήτημα των στρατηγικών μάρκετινγκ, εστιάζοντας στην εφαρμογή τους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κάνοντας αναφορά στις σύγχρονες προκλήσεις λόγω της κρίσης από τις επιπτώσεις της ...