• Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων: μελέτη περίπτωσης κλάδου οινοποιίας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Φιλιππάκη, Αικατερίνη; Χαλκιαδάκη, Πελαγία; Χάσικου, Μαρία-Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-26
    Στην παρακάτω εργασία ασχολούμαστε με την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα με την μελέτη της περίπτωσης του κλάδου της οινοποιίας. Αρχικά, παρουσιάζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση που οφειλει ...