• Προκλήσεις και αποφάσεις στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων: μια κριτική αποτίμηση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Φασουλάκη, Ελευθερία
    Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-01
    Η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων ως ξεχωριστός κλάδος της επιστήμης της Διοίκησης αναγνωρίστηκε μέσα από τις επιστήμες της ψυχολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας τον 20ο αιώνα. Ο ρόλος της είναι πλέον στρατηγικός, και ...