• Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και η εφαρμογή της στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Γούτσος, Παναγιώτης
    Επιβλέπων καθηγητής: Χουρδάκης, Μαρίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-13
    Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στον τουριστικό τομέα και τις ψηφιακές εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται για την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών. Η σχέση των καταναλωτών ...