• Συσχέτιση χαρακτηριστικών προσωπικότητας με την παχυσαρκία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Καρτσωνάκη, Ευτυχία; Μουτάφη, Πετρούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαρωνιτάκη, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-16
    Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο κύριες θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναφερόμαστε στις θεωρίες προσωπικότητας του Eysenck, του Sheldon και του Adler, επίσης δε στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Στη δεύτερη ...