• Έλεγχος Δεικτών Μικροβιολογικής ποιότητας τριών Π.Ο.Π μαλακών τυριών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Ρόκου, Γεωργία-Ταξιαρχούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Λαπιδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-26
    Στην εργασία αυτή μελετήθηκε το μικροβιολογικό φορτίο, των προστατευόμενων ονομασίας προέλευσης μαλακών τυριών Κατίκι Δομοκού, Ξύγαλο Σητείας, Γαλοτύρι και τη μεταβολή τους κατά την παραμονή τους σε συνθήκες συντήρησης ...