• Μεθοδολογίες χρονοπρογραμματισμού στην διαχείριση e-shop.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Τσαμπαζή, Λεμονιά
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-01
    Η Διαχείριση Έργου (Project Management) αφορά τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και τον έλεγχο των ανθρώπινων και υλικών πόρων του έργου στοχεύοντας στην διατήρηση των οικονομικών, τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών ...