• Έρευνα αγοράς για τις προτιμήσεις και την καταναλωτική συμπεριφορά σχετικά με τα προϊόντα του μελιού.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Κατσούλη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-14
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνά τις προτιμήσεις και την καταναλωτική συμπεριφορά σχετικά με τα προϊόντα του μελιού. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή εξετάζεται η ιστορία του, οι χρήσεις του, τα χαρακτηριστικά του, οι ...