Εμφάνιση απλής εγγραφής

Consumer's attitude towards the introduction of robots in accomodation and hotel industry.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒαρδουλάκη, Αικατερίνηel
dc.creatorΡοδίτη, Όλγαel
dc.creatorVardoulaki, Aikaterinien
dc.creatorRoditi, Olgaen
dc.date.accessioned2020-04-29T18:53:23Z
dc.date.available2020-04-29T18:53:23Z
dc.date.issued2020-04-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9400
dc.description.abstractΕίναι ευρέως αποδεκτό πως διανύουμε μία περίοδο χρονικά , κατά την οποία σχεδόν όλες οι ανάγκες του ανθρώπου και η καθημερινότητα αυτού είναι άμεσα συνδεδεμένες με την τεχνολογία. Οι νέες τεχνολογίες έχουν ‘’εισβάλλει’’ στα σύγχρονα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο. Η ‘’παραδοσιακή’’ εξυπηρέτηση και φιλοξενία δίνουν δειλά δειλά τη θέση τους σε ένα περιβάλλον πιο σύγχρονο το οποίο αποτελείται από αυτοματοποιημένα συστήματα υπηρεσιών και μηχανές. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη των απόψεων των σύγχρονων επισκεπτών αναφορικά με τις προτιμήσεις τους γύρω από την αντικατάσταση του ανθρώπινου προσωπικού από αυτοματοποιημένες μεθόδους εξυπηρέτησης. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μία εισαγωγή σε ένα νεοσύστατο είδος τουρισμού. Αυτό του Robo-Tourism ή R-Tourism, το οποίο συνδυάζει τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο, όπως την τεχνητή νοημοσύνη, την εικονική πραγματικότητα, τo Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things ή IoT τεχνολογικά συστήματα), το αυτοματοποιημένο σέρβις και τη ρομποτική. Τέλος, θα παρουσιαστούν συμπεράσματα και απόψεις σχετικά με τον βαθμό που μπορεί να αντικατασταθεί το προσωπικό του ξενοδοχείου καθώς και προτεινόμενες βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν σε διάφορα τμήματα αυτού, συνυπολογίζοντας την έρευνα που θα έχει προηγηθεί πάνω στους ίδιους ως πιθανούς επισκέπτες.el
dc.description.abstractIt is widely accepted that we are going through a period of time in which almost all human needs and everyday life are directly linked to technology. New technologies have 'invaded' the modern households and businesses, and in particular the tourism and hotel industries. 'Traditional' service and hospitality are timidly positioning themselves in a more modern environment consisting of automated service systems and machines. The purpose of this thesis/ study is to explore modern consumer reviews and preferences regarding the replacement of human staff by automated methods of service. In particular, there will be an introduction to a new type of tourism. That of Robo-Tourism or R-Tourism, which combines the latest technological developments in the industry, such as Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), IoT (Internet of Things) technology systems, automated service and robotics . Finally, conclusions and opinions will be presented on the extent to which hotel staff can be replaced and suggestions on which areas can be improved, taking into account the research that has preceded them as potential visitors.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΈρευνα στάσης καταναλωτών σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών και αυτοματοποιημένων μεθόδων στην εξυπηρέτηση πελατών: Η περίπτωση του ξενοδοχειακού κλάδου.el
dc.titleConsumer's attitude towards the introduction of robots in accomodation and hotel industry.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒαρδουλάκη, Αικατερίνηel
heal.creatorNameΡοδίτη, Όλγαel
heal.creatorNameVardoulaki, Aikaterinien
heal.creatorNameRoditi, Olgaen
heal.publicationDate2020-04-29
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9400
heal.abstractΕίναι ευρέως αποδεκτό πως διανύουμε μία περίοδο χρονικά , κατά την οποία σχεδόν όλες οι ανάγκες του ανθρώπου και η καθημερινότητα αυτού είναι άμεσα συνδεδεμένες με την τεχνολογία. Οι νέες τεχνολογίες έχουν ‘’εισβάλλει’’ στα σύγχρονα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο. Η ‘’παραδοσιακή’’ εξυπηρέτηση και φιλοξενία δίνουν δειλά δειλά τη θέση τους σε ένα περιβάλλον πιο σύγχρονο το οποίο αποτελείται από αυτοματοποιημένα συστήματα υπηρεσιών και μηχανές. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη των απόψεων των σύγχρονων επισκεπτών αναφορικά με τις προτιμήσεις τους γύρω από την αντικατάσταση του ανθρώπινου προσωπικού από αυτοματοποιημένες μεθόδους εξυπηρέτησης. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μία εισαγωγή σε ένα νεοσύστατο είδος τουρισμού. Αυτό του Robo-Tourism ή R-Tourism, το οποίο συνδυάζει τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο, όπως την τεχνητή νοημοσύνη, την εικονική πραγματικότητα, τo Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things ή IoT τεχνολογικά συστήματα), το αυτοματοποιημένο σέρβις και τη ρομποτική. Τέλος, θα παρουσιαστούν συμπεράσματα και απόψεις σχετικά με τον βαθμό που μπορεί να αντικατασταθεί το προσωπικό του ξενοδοχείου καθώς και προτεινόμενες βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν σε διάφορα τμήματα αυτού, συνυπολογίζοντας την έρευνα που θα έχει προηγηθεί πάνω στους ίδιους ως πιθανούς επισκέπτες.el
heal.abstractIt is widely accepted that we are going through a period of time in which almost all human needs and everyday life are directly linked to technology. New technologies have 'invaded' the modern households and businesses, and in particular the tourism and hotel industries. 'Traditional' service and hospitality are timidly positioning themselves in a more modern environment consisting of automated service systems and machines. The purpose of this thesis/ study is to explore modern consumer reviews and preferences regarding the replacement of human staff by automated methods of service. In particular, there will be an introduction to a new type of tourism. That of Robo-Tourism or R-Tourism, which combines the latest technological developments in the industry, such as Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), IoT (Internet of Things) technology systems, automated service and robotics . Finally, conclusions and opinions will be presented on the extent to which hotel staff can be replaced and suggestions on which areas can be improved, taking into account the research that has preceded them as potential visitors.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
heal.titleΈρευνα στάσης καταναλωτών σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών και αυτοματοποιημένων μεθόδων στην εξυπηρέτηση πελατών: Η περίπτωση του ξενοδοχειακού κλάδου.el
heal.titleConsumer's attitude towards the introduction of robots in accomodation and hotel industry.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordξενοδοχειακός κλάδος, ρομπότ, νέες τεχνολογίες, διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθησηel
heal.keywordhotel industry, robot, new technologies, internet of things, machine learningen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΔήμου, Ειρήνηel
heal.advisorNameDimou, Eirinien
heal.advisorID.emailirdimou@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States