Εμφάνιση απλής εγγραφής

Design photorealistic performance and evaluation of residential energy upgrade proposals.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαραπάντσου, Χριστίναel
dc.creatorKarapantsou, Christinaen
dc.date.accessioned2020-10-07T15:29:34Z
dc.date.available2020-10-07T15:29:34Z
dc.date.issued2020-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9672
dc.description.abstractΣτόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η αξιολόγηση των προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας εξοχικής κατοικίας, της οποίας η σχεδίαση θα γίνει σε τρισδιάστατη μορφή με την χρήση του προγράμματος Sketch Up και έπειτα θα αποδοθεί η φωτορεαλιστική της απεικόνιση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή V-Ray. Η προκείμενη μελέτη θα διαχωριστεί σε τέσσερις κυρίως ενότητες οι οποίες θα αναλυθούν περαιτέρω στην εισαγωγή όμως θα αναφορικά εμπεριέχουν αρχικά την εισαγωγή στο τι σημαίνει η ενεργειακή αναβάθμιση, τα οφέλη της, πως προκύπτει η μελέτης μιας κατοικίας, τις τεχνικές μεθόδους αναβάθμισης και τα προγράμματα που υπάρχουν για επιδοτήσεις. Ύστερα περιέχει την ανάλυση της γεωγραφική θέση της κατοικίας, την τωρινή της κατάσταση καθώς και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ακόμη θα εισάγουμε τις νέες εικόνες της κατοικίας και τέλος θα γίνει αξιολόγηση των προτάσεων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.el
dc.description.abstractThe purpose of this dissertation is the review and evaluation of proposals for the energy efficiency upgrade of a holiday residence, which has been drawn in 3D using the Sketch Up software, and that will be later presented in photorealism using the V-Ray application. This review shall be divided into four main sections, which are going to be further analysed in the introduction; these shall present an introduction to the concept of energy efficiency upgrade, its benefits, the methods of preparing the energy design for the residence, the technical methods for its upgrade and the schemes available for obtaining a subsidy. This will be followed by an analysis of the geographical location of the residence, a review of its current status, as well as of the changes required. Furthermore, we shall present the new images of the residence and conclude with the evaluation of the proposals available and the resulting outcomesen
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΣχεδίαση φωτορεαλιστκή απόδοση κ αξιολόγηση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας.el
dc.titleDesign photorealistic performance and evaluation of residential energy upgrade proposals.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαραπάντσου, Χριστίναel
heal.creatorNameKarapantsou, Christinaen
heal.publicationDate2020-10-07
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9672
heal.abstractΣτόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η αξιολόγηση των προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας εξοχικής κατοικίας, της οποίας η σχεδίαση θα γίνει σε τρισδιάστατη μορφή με την χρήση του προγράμματος Sketch Up και έπειτα θα αποδοθεί η φωτορεαλιστική της απεικόνιση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή V-Ray. Η προκείμενη μελέτη θα διαχωριστεί σε τέσσερις κυρίως ενότητες οι οποίες θα αναλυθούν περαιτέρω στην εισαγωγή όμως θα αναφορικά εμπεριέχουν αρχικά την εισαγωγή στο τι σημαίνει η ενεργειακή αναβάθμιση, τα οφέλη της, πως προκύπτει η μελέτης μιας κατοικίας, τις τεχνικές μεθόδους αναβάθμισης και τα προγράμματα που υπάρχουν για επιδοτήσεις. Ύστερα περιέχει την ανάλυση της γεωγραφική θέση της κατοικίας, την τωρινή της κατάσταση καθώς και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ακόμη θα εισάγουμε τις νέες εικόνες της κατοικίας και τέλος θα γίνει αξιολόγηση των προτάσεων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.el
heal.abstractThe purpose of this dissertation is the review and evaluation of proposals for the energy efficiency upgrade of a holiday residence, which has been drawn in 3D using the Sketch Up software, and that will be later presented in photorealism using the V-Ray application. This review shall be divided into four main sections, which are going to be further analysed in the introduction; these shall present an introduction to the concept of energy efficiency upgrade, its benefits, the methods of preparing the energy design for the residence, the technical methods for its upgrade and the schemes available for obtaining a subsidy. This will be followed by an analysis of the geographical location of the residence, a review of its current status, as well as of the changes required. Furthermore, we shall present the new images of the residence and conclude with the evaluation of the proposals available and the resulting outcomesen
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΣχεδίαση φωτορεαλιστκή απόδοση κ αξιολόγηση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας.el
heal.titleDesign photorealistic performance and evaluation of residential energy upgrade proposals.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσχεδίαση, φωτορεαλιστική απόδοση, ενεργειακή αναβάθμιση, κατοικίαel
heal.keyworddesign, photorealistic performance, energy upgrade proposals, residentialen
heal.advisorNameΜαραβελάκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameMaravelakis, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής