• Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των αερομεταφορών - Η οπτική των εργαζομένων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Καλογεράκη, Σύλβια
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-07
  Το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού είναι καθοριστικό για την επιτυχία του. Χωρίς επιτυχημένο προσωπικό, οι επιχειρήσεις θα λειτουργούσαν αναποτελεσματικά και θα κινδύνευαν να μην επιτύχουν τους δεδηλωμένους στόχους τους. ...
 • Η παραγωγικότητα της εργασίας στις τουριστικές επιχειρήσεις και τα κίνητρα αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Δεσδενάκη, Ερασμία-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γονιδάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-10
  Τα τελευταία χρόνια μεγάλη είναι η εφαρμογή ερευνών απόψεων των εργαζομένων, και μάλιστα με διαχωρισμό εννοιών όπως έρευνες γνώμης, θέσεων, ηθικού και μέτρησης της ικανοποίησης από την εργασία. Με την δική μας έρευνα ...
 • Οργάνωση διαιτολογικού γραφείου και διαχείριση εργαζομένων σε αυτά.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Γκαβέρα, Ευαγγελίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικαλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-29
  Στη σημερινή πραγματικότητα οι επιχειρήσεις , σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκονται σε μία διαδικασία συνεχούς αλλαγής. Οι προκλήσεις και οι απειλές του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος, η πρόοδος της τεχνολογίας, οι ...
 • Προκλήσεις και αποφάσεις στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων: μια κριτική αποτίμηση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Φασουλάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-01
  Η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων ως ξεχωριστός κλάδος της επιστήμης της Διοίκησης αναγνωρίστηκε μέσα από τις επιστήμες της ψυχολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας τον 20ο αιώνα. Ο ρόλος της είναι πλέον στρατηγικός, και ...
 • Σύγχρονες μεθοδολογίες διαχείρισης και βελτιστοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχείρησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Λιάρου, Νικολέτα; Λιβανίου, Λίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοπανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-01
  Στόχος της πτυχιακής μας εργασίας είναι η ανάλυση των σύγχρονων μεθοδολογιών διαχείρισης και βελτιστοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, ως εργαλείο ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Θα παρουσιάσουμε εργαλεία και πρακτικές που ...
 • Το ανθρώπινο δυναμικό ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις τουριστικές επιχειρήσεις και η επίδραση της τεχνολογίας στην απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Βελόγλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-26
  Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον των τουριστικών επιχειρήσεων δημιούργησαν την ανάγκη για αποτελεσματικότερη διοίκηση για να αντιμετωπιστεί ο απαιτητικός ανταγωνισμός της τουριστικής αγοράς. Η διατήρηση ...