• Εκπαιδευτικό παιχνίδι βασισμένο σε MMO-RPG.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ιατρού, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-26
  Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και τα παιχνίδια βασισμένα στη μάθηση έχουν μετασχηματίσει την εκπαίδευση, εκμεταλλευόμενα τις διαδραστικές τεχνολογίες για να ενισχύσουν την συμμετοχή και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τους ...
 • Serious game κομποστοποίηση

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τούγλη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-31
  Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές προσπάθειες που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, έχει δοθεί έμφαση στη διαχείριση ...
 • Thimel-Content : συμπεριληπτικό εργαλείο δημιουργίας υλικού και προσαρμογής ψηφιακών παιχνιδιών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μπαριανός, Κρίστοφερ-Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-01
  Σε εκπαιδευτικά πλαίσια, η προσφερόμενη πληροφορία είναι ύψιστης σημασίας. Τα σχολικά βιβλία έχουν σχεδιαστεί σχολαστικά, σε βάθος χρόνου, πριν την δημοσίευσή τους. Όσο αναγκαίο και αν είναι αυτή η διαδικασία, το αποτέλεσμα ...