• Aξιοποίηση αιθέριου έλαιου απο δίκταμο για τη διατήτηση της ποιότητας καρπών πιπεριάς (capsicum annuum l. cv. sammy) μετασυλλεκτικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καλοτεράκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυροπούλου, Ανδριάνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-08
  Ένα σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής φρούτων και λαχανικών χάνεται στα διάφορα στάδια παραγωγής, μετασυλλεκτικής διαχείρισης, μεταποίησης και κατανάλωσης των προϊόντων. Για το στάδιο της μετασυλλεκτικής οι απώλειες ...
 • Αξιολόγηση της ποιότητας της προεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα του Π.Α.Γ.Ν.Η. και του Γ.Ν. Ρεθύμνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Γιαννοπούλου, Ελένη; Γιαννοπούλου, Χρυσούλα; Δερμιτζάκη, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-09-2010
  Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την αξιολόγηση της ποιότητας της προεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα του ΠΑ.Γ.Ν.Η. και του Γ.Ν. Ρεθύμνου». Σκοπός μας ήταν η διερεύνηση, η καταγραφή και ...
 • Αξιολόγηση της ποιότητας των οικογενειακών σχέσεων από νέους ενήλικες 18-30 ετών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Θεοχαράκη, Μαρία; Καμαρίτη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-22
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων νέων ενηλίκων 18-30 ετών για την ποιότητα των οικογενειακών τους σχέσεων , καθώς και μελέτη πιθανών παραγόντων που τις επηρεάζουν. Μεθοδολογία: Στην ...
 • Αυτόματη επιλογή προϊόντων σε γραμμή παραγωγής

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-30
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σύστημα επιλογής προϊόντων που βρίσκονται σε γραμμή παραγωγής. Στόχος του συστήματος είναι η αυτόματη αναγνώριση προϊόντων που δεν τηρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που ...
 • Γαλάζιες σημαίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σταυριανουδάκης, Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-04-2008
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής ήταν η μελέτη των κριτηρίων για την βράβευση με Γαλάζια Σημαία των παραλιών, και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού σε ορισμένες παραλίες των Χανίων για το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι ...
 • Διερεύνηση της επικοινωνίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ο ρόλος της στην ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ζεάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-06
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών και ιατρών καθώς και η επίδραση θετική ή αρνητική που αυτή έχει στην ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας του ασθενούς. ...
 • Διερεύνηση του βαθμού ενσυναίσθησης, ψυχικής ανθεκτικότητας και αντίληψης της ποιότητας φροντίδας του νοσηλευτικού προσωπικού, σε ένα γενικό νοσοκομείο της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λυραράκης, Γεώργιος; Μποζίκη, Αγγελική; Χατζάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-22
  Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η νοσηλευτική αποτελεί ένα ανθρωποκεντρικό επάγγελμα. Η ενασχόληση με τη φροντίδα μέσα στον ενδονοσοκομειακό χώρο επιτάσσει την καλλιέργεια των διαπροσωπικών ικανοτήτων, ιδιαίτερα αυτή της ...
 • ΔΠΧΠ και ποιότητα λογιστικής πληροφόρησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κωνσταντινίδης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-18
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία διερευνά την ποιότητα της λογιστικής πληροφορίας των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Αρχικά γίνονται αναφορές σε πληθώρα θεμάτων που αφορούν τα ΔΠΧΠ ώστε να επιτευχθεί ...
 • Επίδραση της ποιότητας του νερού άρδευσης στις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βόλη, Κατερίνα; Πυλιώτης, Βασίλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-09-2011
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση των παραγόντων που προκαλούν αλλαγές στην ποιότητα νερού άρδευσης, καθώς και οι επιδράσεις αυτού στα καλλιεργούμενα εδάφη.
 • Επισκόπηση γονιμότητας εδαφών, θρεπτικής κατάστασης ελαιώνων και ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιολάδου στην περιοχή Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Δρακακάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-21
  Η σημαντικότητα της ελαιοκαλλιέργειας στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, επιτάσσει την μελέτη των χαρακτηριστικών του εδάφους όπου καλλιεργούνται οι ελιές, της θρέψης των δέντρων αλλά και της ποιότητας του ...
 • Εφαρμογές συστημάτων ποιότητας στην παραγωγή και εμπορία λαχανοκομικών προϊόντων στο νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Λεβεντάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γουμενάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-05-2009
  Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστούν τα συστήματα καλλιέργειας και εμπορίας που αφορούν στις λαχανοκομικές καλλιέργειες του νομού Ηρακλείου. Και πιο συγκεκριμένα το παγκόσμιο πλαίσιο διαπίστευσης, οι οργανισμοί που δημιουργούν ...
 • Η επίδραση της ποιότητας στο F & B management των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γαβαλάς, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-22
  Ο τουρισμός αποτελεί για την χώρα μας την λεγόμενη βαριά βιομηχανία. Μικρές ή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στις περισσότερες των περιπτώσεων διαθέτουν τμήμα εστιατορίου. Η διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων ή η διεύθυνση ...
 • Η ποιότητα των οικονομικών υπηρεσιών σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βεληβασάκης, Εμμανουήλ; Κοπαλίδου, Ευδοκία; Μαρή, Πελαγία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-06-2015
  Σχετικά με τις Λογιστικές επιχειρήσεις μπορεί να καταγραφεί ότι λειτουργούν στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι για μπορέσουν να διατηρηθούν και να είναι βιώσιμες οφείλουν να παρέχουν ...
 • Μελέτη και ανάλυση ποιότητας ελαιολάδου στην Κρήτη. Μοντέλο προσδιορισμού βέλτιστου τρόπου ανάμιξης ποσοτήτων ελαιολάδου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σαλούστρου, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαηλίδης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-22
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η μελέτη της βέλτιστης ανάμιξης ποσοτήτων διαφορετικών κατηγοριών ελαιολάδου με στόχο την μεγιστοποίηση των εισπράξεων για τον έμπορο. Πιο αναλυτικά το σύγγραμμα ...
 • Μικροβιολογική ανάλυση νερών κολύμβησης σε παραλίες του νομού Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κασινά, Ζαχαρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2010
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης κατά την κολυμβητική περίοδο 2004-2005 στο Βόρειο Άξονα του Νομού Χανίων και πιοσυγκεκριμένα στις εξής δημοφιλείς παραλίες : Καστέλι (Πόλη), ...
 • Παράγοντες τελικής ποιότητας ελαιόλαδου: Μέθοδοι συγκομιδής Ελιάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Κουρουμπλής, Παναγιώτης; Λάππας, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λαπιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-17
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από τέσσερα (4) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά γενικά στοιχεία για το ελαιόλαδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η χημική σύσταση του ελαιολάδου. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την ...
 • Πειραματική μελέτη για quality of experience σε IPTV μετάδοση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καντεράκης, Γιάννης; Φραντζή, Σταματία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-09-2010
  Σε αυτή την εργασία γίνεται ανάλυση των μετρήσεων οι οποίες λήφθηκαν για την αξιολόγηση μιας IPTV μετάδοσης μέσω των παραμέτρων του QoE. Τα σενάρια που μελετήθηκαν είναι Unicast & Multicast μετάδοσης με χρήση video server, ...
 • Πιστοποίηση ποιότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καβροχωριανός, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-05-2009
  Το μάνατζμεντ ποιότητας είναι η εφαρμογή μέτρων τα οποία αποβλέπουν στο να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό προγραμματισμό,οργάνωση,ηγεσία,έλεγχο και στελέχωση των οικονομικών,ανθρώπινων και φυσικών πόρων,ή η επίτευξη στόχων ...
 • Ποιότητα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Διαμαντάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καρδάσης, Σταμάτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2008
  Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, στους τρόπους σωστής διοίκησης του και στους τρόπους πραγμάτωσης τους με τη βοήθεια της διοίκησης ολικής ποιότητας, ως ένα σύγχρονο μέσο διοίκησης. ...
 • Σχέση της εταιρικής διακυβέρνησης και της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων στην Ευρώπη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γκικοπούλου, Μαρία; Χριστιανός, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-08
  Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το γενικότερο ενδιαφέρον λόγω της προφανούς σημασίας της για την οικονομική ευρυθμία των εταιρειών και κατ' επέκταση της κοινωνίας. Αν και ...