Πρόσφατες υποβολές

 • Τεχνολογίες υπολογιστικής των άκρων για συστήματα του διαδικτύου των ναυτιλιακών πραγμάτων (IoMaT), στην επιτήρηση των αποδόσεων των πλοίων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Ρήτας, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουριδάκης, Στυλιανός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-02
  Αυτή η μεταπτυχιακή εργασία γράφτηκε για να μελετηθούν ο απαιτήσεις και τα πρότυπα της Βιομηχανίας 4.0 σε σχέση με την Επιστήμη της Ηλεκτρονικής Μηχανικής, στη λεγόμενη "Ναυτιλιακή Βιομηχανία". Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή ...
 • Πειραματική και αριθμητική μελέτη επιτάχυνσης σωματιδίων μέσω λέιζερ από στερεούς στόχους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Ταζές, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-01-25
  Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η πειραματική μελέτη της αλληλεπίδρασης των υπερβαχέων παλμών του “Zeus” 45TWlaser του Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος &Lasers – IPPL με λεπτούς στερεούς στόχους. Πρωτόνια και ...
 • Εκτίμηση αντίκτυπου στην ιδιωτικότητα των δεδομένων με την χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τερεζάκη, Αριστέα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-12-02
  Η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών πυροδότησε την συλλογή προσωπικών δεδομένων, γεγονός που ανάδειξε την αδυναμία της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ώθησε την ευρωπαϊκή επιτροπή ...
 • Η αντίδραση των τιμών των μετοχών σε μερισματικές ανακοινώσεις: η περίπτωση της Ελλάδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Καζανάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-12-02
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση των μερισματικών ανακοινώσεων στις τιμές των μετοχών των εισηγμένων Ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επιθυμούμε να εξετάσουμε εάν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ...
 • HOUSE 3000: πρωτότυπη ηχητική σύνθεση που πραγματεύεται την αφηγηματικότητα στην ηλεκτροακουστική μουσική.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών (ΣΜΟΤ), ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής
  Συγγραφείς: Παραλίκας, Απόστολος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλσαμάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-25
  Στην μελέτη αυτή εξετάστηκε η αφηγηματικότητα μέσω της ακουσματικής μουσικής, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ηλεκτροακουστικής μουσικής. Έχουν εξετασθεί και χρησιμοποιηθεί διαφορετικές τεχνικές και προσεγγίσεις, ...
 • Αποδοτικές υλοποιήσεις πυλών σε κυβερνο-φυσικά συστήματα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Νινιδάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Γραμματικάκης, Μιλτιάδης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-25
  Οι έξυπνες συσκευές με πολλούς αισθητήρες (sensors) και ενεργοποιητές (actuators) σε ετερογενή δίκτυα οι οποίοι παράγουν και απαιτούν δεδομένα, αντίστοιχα, αποτελούν μία όλο και πιο σύγχρονη τάση στην τεχνολογία και ...
 • Χρηματιστήρια και φυσικές καταστροφές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Μαγκαναράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-15
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση και την επίπτωση που έχει η ανακοίνωση των φυσικών καταστροφών στους χρηματιστηριακούς δείκτες των χωρών που έχουν συμβεί αυτές, καθώς επίσης και την ...
 • Η συμβολή των υδάτινων πάρκων στην ικανοποίηση των πελατών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των resort hotels.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Γκίκας, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-10
  Τα υδάτινα πάρκα αποτελούν την πλέον πιο διαδεδομένη μορφή αναψυχής στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρωτοεμφανίστηκαν το 1940-1950 στις Η.Π.Α και από τότε αναπτύσσονται συνεχώς. Ιδίως τις τελευταίες ...
 • Διαχείριση έργου κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κιρμιζάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-07
  Στην παρούσα έρευνα, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Οργάνωση και Διοίκηση για μηχανικούς, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η χρησιμότητα ενός πληροφοριακού συστήματος στη ...
 • Χρήση οντολογιών στην διδασκαλία της φυσικής.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Σκουλατάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-07
  Η αρχική ιδέα του Σημασιολογικού Ιστού ήταν να φέρει περιγραφές αναγνώσιμες από μηχανή στα δεδομένα και τα έγγραφα που βρίσκονται ήδη στον Ιστό, προκειμένου να βελτιωθεί η αναζήτηση και η χρήση δεδομένων. Ο Ιστός ήταν, και ...
 • Εκπαιδευτική οντολογία για σημασιολογική μοντελοποίηση μαθησιακού αντικειμένου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Σκουλατάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-24
  Η παρούσα εργασία μελετά τη δημιουργία οντολογίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ειδικότερα, σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση μεθοδολογιών και της διαδικασίας ανάπτυξης μιας εκπαιδευτικής οντολογίας, καθώς και η ...
 • Η ικανοποίηση των επισκεπτών στο νησί της Κρήτης το 2021.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Μόσχου, Χρυσαφίνα-Πανορμίτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-24
  Η ανάλυση της ικανοποίησης των επισκεπτών στο νησί της Κρήτης το 2021 είναι απαραίτητη για τους τοπικούς φορείς του τουρισμού καθώς και για τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό, ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες ...
 • Η στάση των καταναλωτών απέναντι στις εμπορικές εφαρμογές επαυξημένης /εικονικής πραγματικότητας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Οικονόμου, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-21
  Οι ψηφιακές τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν, τα τελευταία χρόνια οδηγήσει σε μια αύξηση της αποτελεσματικότητας της έρευνας του μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ ορίστηκε πρόσφατα ως μια προσαρμοστική ...
 • Ένα σύνολο μηχανισμών συλλογής, εμφάνισης και ανάλυσης ποιοτικών μετρήσεων ερευνητικών αντικειμένων ως μέθοδο για την αύξηση της αναπαραγωγιμότητας και της διαφάνειας της στην έρευνα της βιοπληροφικής.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Πιτυανού, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-21
  Τα ανοιχτά και κοινωνικά αποθετήρια εργαλείων και τα Συστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασίας βοηθούν στον αυτοματισμό και την επαναληψιμότητα της ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, τέτοια αποθετήρια δεν περιλαμβάνουν ...
 • Διαχείριση των βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με τον Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης των αποβλήτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Κατσελάκη, Μαγδαληνή
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκάκη, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-20
  Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε οποιαδήποτε μορφή αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα παγκοσμίως. Το αντικείμενο και η στόχευση της μελέτης είναι να καταγράψει και να αναλύσει την κατάσταση στην διαχείριση των ...
 • Ποιότητα online υπηρεσιών: η άποψη των πελατών στον κλάδο της τεχνολογίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Παπαδουράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-17
  Σκοπός της παρούσας πρωτογενούς έρευνας είναι να μελετήσει τις απόψεις των καταναλωτών για την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών τεχνολογίας μέσω του διαδικτύου. Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει στόχο να διερευνήσει α) την ...
 • STEAM – Εκπαιδευτική ρομποτική: μετάβαση από SCRATCH σε PYTHON προγραμματισμό για προχωρημένους μαθητές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Αναστασάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-13
  Η διατριβή μελετά την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στα πλαίσια STEAM και διερευνά την περίπτωση της ομαλής μετάβασης από το Scratch στην Python για εκμάθηση ρομποτικής STEAM σε προχωρημένες τάξεις. Αρχικά, ...
 • Ο βαθμός επίδρασης του οικολογικού χαρακτήρα των προϊόντων (πράσινα προϊόντα) στην καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των καταναλωτών στο Ηράκλειο Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Στραταντωνάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-13
  Στις μέρες μας, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν για την επιδείνωση της κατάστασης που βρίσκεται το περιβάλλον και προσπαθούν να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον συνήθειες και πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, ...
 • Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 χρηματοοικονομικά μέσα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αδάμης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-13
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις λογιστικές διαδικασίες της τεκμηρίωσης και επιμέτρησης που δημιουργούνται από τη χρήση των σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων στα πλαίσια της στρατηγικής ...
 • Οικονομική πολιτική αβεβαιότητας και διαχείριση ρευστών διαθεσίμων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Γκούμα, Θάλεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-11
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση της εγχώριας, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής (EPU, EURNEWS, GEPUcurr) στις αποφάσεις διακράτησης μετρητών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. ...

Δείτε περισσότερα