Πρόσφατες υποβολές

 • Οι αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σκλάβου, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γκίνογλου, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-18
  Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Κράτος με δραματικές επιπτώσεις στην Ελληνική Οικονομία και κατά συνέπεια και στο κοινωνικό σύνολο, είναι η φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με μελέτες από τη διεθνή ...
 • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κουρκούτη, Σπυριδούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-18
  Το φαινόμενο της νομιμοποίησης των εσόδων που προέρχονται από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στη σφαίρα της παραοικονομίας, δεν αποτελεί αποκλειστικό φαινόμενο των καιρών μας. Ωστόσο, οι ...
 • Κεφάλαιο κίνησης - Ταμειακός κύκλος επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανωλεδάκης, Ιωσήφ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-24
  Η παρούσα εργασία αφορά το κεφάλαιο κίνησης και τον ταμειακό κύκλο επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο 1 θα αναφερθούμε στον ορισμό του κεφαλαίου κίνησης. Κατόπιν στο κεφάλαιο 2 θα γίνει αναφορά στην χρησιμότητα του κεφαλαίου κίνησης ...
 • Συγκριτική μελέτη φυσικοχημικών χαρακτηριστικών ελληνικών μελιών διαφορετικής βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Σαββιδάκη, Ελισάβετ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αλυσσανδράκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-24
  Στην παρούσα διπλωματική διατριβή μελετήθηκαν 163 δείγματα μονοανθικών μελιών από θυμάρι, πεύκο, βαμβάκι, ρείκι, έλατο και καστανιά, τα οποία προήλθαν από 71 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Έγινε προσδιορισμός των ...
 • Μελέτη κωδικοποιήσεων συστημάτων και δικτύων συμπίεσης πληροφορίας σε δικτυακά περιβάλλοντα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Οικονομάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-21
  Ο βασικός στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η μελέτη της κωδικοποιημένης υπολογιστικής (coded computing) και δύο τεχνικών κωδικοποίησης δικτύου (network coding) μία με γραμμική κωδικοποίηση και μία στην οποία εφαρμόζουμε ...
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς και επενδύσεις σε έξοδα ανάπτυξης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζαργιανάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-21
  Η μελέτη αυτή εξετάζει τη σχέση μεταξύ δομής ιδιοκτησίας και των δαπανών σε Ε & Α. Τα δειγματοληπτικά δεδομένα ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων Reuters και αναφέρονται σε 95 εισηγμένες εταιρείες στα χρηματιστήρια της Νότιας ...
 • Ρευστά διαθέσιμα, κεφάλαιο κίνησης και κερδοφορία επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καλλέργης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-18
  Η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του χρηματοοικονομικού μάνατζερ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, μετά το ξέσπασμα της κρίσης των Η.Π.Α. στα μέσα του έτους 2007 και της κρίσης ...
 • Εσωτερικός έλεγχος σε τουριστικές επιχειρήσεις εισερχόμενου τουρισμού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαστρογιόγλου, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου σε τουριστικές επιχειρήσεις εισερχόμενου τουρισμού με έμφαση στα ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία έχουν αποτελέσει εκτεταμένο αντικείμενο μελέτης ...
 • Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αναγνωστάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Τα τελευταία χρόνια, το σύγχρονο επιχειρησιακό και ανταγωνιστικό περιβάλλον από το οποίο κατακλύζονται οι επιχειρήσεις, συντέλεσε στην αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, καθιστώντας τον ύψιστης σημασίας για την ...
 • Σχεδίαση και υλοποίηση οντολογίας του σημασιολογικού ιστού για τα τμήματα διοίκησης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-13
  Η πρόοδος στον τομέα των υπολογιστών και των επικοινωνιών έχει αλλάξει σημαντικά όλες σχεδόν τις πτυχές της καθημερινής μας δραστηριότητας. Σε αυτόν τον κυκεώνα των αλλαγών δεν μπορεί να μείνει αμέτοχο το κράτος και η ...
 • Διερεύνηση και σχεδιασμός μονάδας βιοαερίου από αναερόβια χώνευση υπολειμμάτων συσκευαστηρίων στον Τύρναβο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Τζαλή, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκάκη, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-10
  Τα υπολείμματα των συσκευαστηρίων φρούτων αποτελούν μεγάλο ποσοστό συνολικών αποβλήτων κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης προσφέρει μια λύση για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων, η οποία ...
 • Αξιολόγηση κινδύνων από τη χρήση και κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών/τροφίμων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Βουτσικάκη, Όλγα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τραντάς, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-10
  Η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας έχει οδηγήσει σε μια σειρά από δυναμικά και πλέον χρήσιμα εργαλεία όπως η τροποποίηση της γενετικής σύνθεσης οργανισμών. Όχι μόνο ο γεωργικός κλάδος αλλά και οι υπόλοιποι ερευνούν τις συνέπειες ...
 • Συγκριτική μελέτη της επίδρασης των μυκορριζών στην παραγωγικότητα, στα φυσιολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά φυτών τομάτας και πιπεριάς που αναπτύσσονται σε συνθήκες αλατότητας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Κανλή, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Δραγασάκη, Μαγδαληνή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-10
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη δημοσιευμένων πειραματικών εργασιών, που εξετάζουν την επίδραση των μυκορριζών, σε φυτά που αποτελούν κυρίαρχες καλλιέργειες κηπευτικών στη χώρα μας, όπως η τομάτα ...
 • Οργανωσιακές αλλαγές: η στάση των υπαλλήλων στο δημόσιο: Η περίπτωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Καραβέλα, Εριέττα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-22
  Η σημερινή εποχή σηματοδοτείται από συνεχείς ανακατατάξεις σε όλους τους τομείς της δημόσιας ή και ιδιωτικής δράσης και σε αυτό το πλαίσιο οι οργανισμοί έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με εξελίξεις οι οποίες τους επιβάλλουν ...
 • Η συμβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη χειραγώγηση των λογιστικών κερδών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καρτσωνάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-22
  Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία προκύπτει η ανάγκη κοινών κανόνων, όσων αφορά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Η εργασία πραγματεύεται τη συμβολή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ...
 • Η ανάρρωση από το τραύμα της έμφυλης βίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
  Συγγραφείς: Λαθιωτάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Σε μια κοινωνία που τα πατριαρχικά στερεότυπα είναι ακόμη έκδηλα, κρίθηκε σκόπιμο να ερευνηθεί η έμφυλη βία, το τραύμα που προκύπτει από αυτή, αλλά και η διαδρομή της ανάρρωσης από αυτό. Παράλληλα ήθελε να ερευνήσει το πώς ...
 • Ο εσωτερικός έλεγχος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γρύλλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης της εποχής μας και η αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδος που έχει παρουσιαστεί από τις αρχές του 20ου αιώνα, δεν συνέβαλαν μόνο στην ραγδαία ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οικονομιών , αλλά ...
 • Ανάλυση τραπεζικών μετοχών πριν και μετά την κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μαραθιανού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον πυλώνα του οικονομικού συστήματος κάθε χώρας και η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Από την είσοδο της χώρας στην ζώνη του ευρώ έως και το 2020, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ...
 • Σχεδίαση και υλοποίηση μιας προσαρμοστικής πλατφόρμας υψηλής αποδοτικότητας βασισμένη σε FPGA για διεπιστημονικά πεδία εφαρμογών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Λειβαδάρος, Σβορώνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-07
  To αντικείμενο μελέτης αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας πλατφόρμας Συστοιχίες Πυλών Προγραμματιζόμενες στο Πεδίο (FPGA) η οποία αξιοποιεί σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες για να επιτύχει ...
 • Οπτικοποίηση εκφραστικών αποκλίσεων κατά τη μουσική εκτέλεση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών (ΣΜΟΤ), ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής
  Συγγραφείς: Τριανταφύλλου, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αλεξανδράκη, Χρυσούλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-06
  Η μουσική ερμηνεία αφορά στη εκ προθέσεως απόκλιση της μουσικής εκτέλεσης από το σχεδιασμό του συνθέτη όπως αυτός καταγράφεται και διανέμεται μέσω σημειογραφίας, για παράδειγμα μέσω της παρτιτούρας ενός μουσικού έργου. ...

Δείτε περισσότερα