Πρόσφατες υποβολές

 • Mediberry - αυτόματος διανομέας φαρμάκων με χρήση Raspberry Pi.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Ζερβουδάκης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντάρας, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-29
  Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με στόχο την δυνατότητα παράδοσης φαρμάκων σε ασθενείς χρησιμοποιώντας την τεχνολογία IoT. Η τεχνολογία IoT είναι σήμερα ένας τρόπος για να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε τα πράγματα. ...
 • Απομακρυσμένος Έλεγχος & Διαχείρισης Αυτόνομων Ενεργειακά Καταναλώσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Καπασάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντάρας, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-22
  Το internet στης μέρες μας έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Σχεδόν όλοι έχουμε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσο κινητών τηλεφώνων tablet κ.α. μέσα. Μια άλλη τεχνολογία που αυτήν τη στιγμή βρίσκει ευρύ πεδίο ...
 • Σύστηµα εναλλακτικής επικοινωνίας και πληροφόρησης σε περιπτώσεις κρίσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σαραντόπουλος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εµµανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-15
  Στην εργασία αυτή προτείνεται και αναπτύσσεται η αρχιτεκτονική και τα ϐασικά µέρη ενός συστήµατος επικοινωνιών, που ϑα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σαν εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και ελέγχου σε περιπτώσεις κρίσεων, ...
 • Σχεδιομελέτη ηλεκτρικής πρέσας 20Τ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Στάμος, Παναγιώτης-Παΐσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χρηστάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-05
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, από τον σπουδαστή Παναγιώτη- Παΐσιο - Στάμο με επιβλέποντα καθηγητή τον κ Χρηστάκη ...
 • Βιώσιμη ανάπτυξη στον ξενοδοχειακό κλάδο: εκτίμηση ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος σε ξενοδοχεία στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Καργάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-05
  Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει τον υπολογισμό του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος της λειτουργίας των ξενοδοχείων στην Κρήτη και την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με αυτά. Η έρευνα ...
 • Ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου άρδευσης FAO- 56 και πειραματική εφαρμογή σε ελαιόδεντρα της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Λουλουδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Δαλιακόπουλος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-05
  Η αγροτική παραγωγή αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή νερού παγκοσμίως, με το 70% της κατανάλωσης να προέρχεται από αυτή. Η περιοχή της Μεσογείου έχει χαρακτηριστεί ως ένα «hot-spot» κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, στην ...
 • Μεγάλης απόστασης ΙΟΤ δίκτυο επικοινωνίας για μεταφορά και διαχείριση νερού σε αγροτικές περιοχές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Φραντζεσκάκης, Λάμπρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-06
  Η εργασία αυτή πραγματεύεται την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Internet of Things συστήματος για την μεταφορά νερού σε απομακρυσμένες περιοχές . Κατά την διάρκεια της εργασίας δημιουργήσαμε διάφορα εργαλεία και ...
 • Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός συμβατικών πυκνωτών MOS και MIS με πολυμερικά ημιαγώγιμα λεπτά στρώματα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μαρινάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπετανάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-25
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διεξαγωγή μετρήσεων για τη μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των δομικών στοιχείων των Transistors επίδρασης πεδίου με κρυσταλλικό και οργανικό ημιαγωγό. Δηλαδή, εξετάζονται οι δομές MOS ...
 • Θρησκευτικός τουρισμός στην Κρήτη και καταγραφή των υφιστάμενων δραστηριοτήτων προώθησης ταυτότητας του θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ντουντούμη, Τζένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-23
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον θρησκευτικό τουρισμό καθώς και γίνεται προσπάθεια καταγραφής των υφιστάμενων δραστηριοτήτων ταυτότητας του θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος της Κρήτης. Αναλυτικότερα, στο πρώτο ...
 • Πλατφόρμα IoT από άκρο σε άκρο που επικεντρώνεται στην ποικιλομορφία δεδομένων και συσκευών Agriculture 4.0.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Φραγκόπουλος, Μάρκος-Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-23
  Η έξυπνη γεωργία μπορεί να οριστεί ως η εφαρμογή συμπληρωματικών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της πλεονεκτικής χρήσης πόρων και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ο τομέας της γεωργίας περιλαμβάνει έναν ...
 • Οι ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των μηχανικών Κρήτης σε περιόδους κρίσης και αβεβαιότητας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Δαφέρμου, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-28
  Οι μηχανικοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και σε μεγάλο βαθμό καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που επηρεάζουν το σύνολο του πληθυσμού σε ποικίλες διαστάσεις ...
 • Υλοποίηση ενός χαμηλού κόστους δίκτυο εντοπισμού προέλευσης ραδιοσυχνοτήτων, βασισμένο στη τεχνική TDoA.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τσιριγωτάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-26
  Ο εντοπισμός της προέλευσης ενός εκπεμπόμενου Ηλεκτρομαγνητικού σήματος, είναι συχνά χρήσιμος, είτε για «έρευνα και διάσωση», για στρατιωτικούς σκοπούς ή απλώς επικουρικά κατά το προσανατολισμό ενός αεροπλάνου κατά την ...
 • Μεταβολική και φωτοσυνθετική μελέτη της επίδρασης της αυξημένης αλατότητας στην κρητική ποικιλία p. Vulgaris Var. Ασπροκόλι.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Γαλανάκη, Ελπίδα-Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λουλακάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-24
  Tα φυτά εκτίθενται συχνά σε μια πληθώρα δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια του βιολογικού τους κύκλου και ως εκ τούτου αποτελούν σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα της απόδοσης των ...
 • Υγεία και ασφάλεια εργασίας στην κατασκευή αιολικών πάρκων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Τσαντεκίδης, Ρολλάνδος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-21
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε µε σκοπό να παρουσιάσουμε τους κινδύνους εργασίας, την πρόληψη για την αποφυγή τους και την διαχείριση κινδύνου στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε την οι µμεθοδολογίες ...
 • Το πρόβλημα διακλάδωσης στα συστήματα βάσεων δεδομένων σε SPARQL γλώσσα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Καπετανάκης, Φανούριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-21
  Το θέμα της διακλάδωσης αφορά τον προσδιορισμό των έμμεσων επιπτώσεων των δραστηριοτήτων. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα στα συστήματα βάσεων δεδομένων επιτρέπει τον συλλογισμό σχετικά με την δυναμική της βάσης δεδομένων ...
 • Μελέτη νυχθήμερης δραστηριότητας εδαφικής πανίδας σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών, ελιάς, αμπελιού, αρωματικών – φρμακευτικών φυτών και ακαλλιέργητη έκταση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Ερτζιάσογλου, Ιωάννης-Ανανίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κολλάρος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-21
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποσκοπεί τόσο στην ποσοτική, όσο και στην ποιοτική καταγραφή, κυρίως της εδαφόβιας και λιγότερο της ιπτάμενης μεσοπανίδας. Το πειραματικό μέρος της εργασίας, πραγματοποιήθηκε στον χώρο ...
 • Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών και μεταβολή ενζύμων υπεύθυνων για το μαλάκωμα της σάρκας σε καρπούς αβοκάντο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Αναγνωστοπούλου, Ουρανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Πασχαλίδης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-20
  Στα πλαίσια του πειράματος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής, με τίτλο «Μελέτη Ποιοτικών χαρακτηριστικών και μεταβολή ενζύμων υπεύθυνων για το μαλάκωμα της σάρκας σε καρπούς αβοκάντο», μελετήθηκαν τα ποιοτικά ...
 • Επίδραση της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα, στην ικανότητα μετάδοσης ιολογικών ασθενειών από τον αλευρώδη του καπνού Bemisia Tabaci.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Τζανουδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροδιτάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-20
  Οι ιολογικές ασθένειες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην καλλιέργεια της τομάτας. Αυτό οφείλεται στη σημαντική επίπτωση των προσβολών τους, αλλά και στην αδυναμία αντιμετώπισής τους. Στη χώρα μας ένας ...
 • Σύγχρονες μεθόδοι συντήρησης, κριτήρια βέλτιστης επιλογής και εφαρμογή σε ανεμογεννήτριες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Δεβεράκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σιδεράκης, Κυριάκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-20
  Η συντήρηση αποτελεί ένα βασικό επιχειρηματικό στοιχείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των βιομηχανιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες συντήρησης ...
 • Αυτοματοποιημένη διάταξη για επιφανειακή κατεργασία υλικών με Laser.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Λιλιμπάκης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργίου, Ευστράτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
  Η διαδικασία χάραξης με τη χρήση δέσμης Laser, έχει τα τελευταία χρόνια, εξελιχθεί με μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τεχνικές χάραξης για ένα εύρος επιφανειών και υλικών. Η δέσμη Laser χρησιμοποιεί την μεγάλη ...

Δείτε περισσότερα