• Αναδρομική μελέτη ασθενών υπό αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές μονάδες στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βενετικάκης, Γεώργιος; Θερκιαϊ, Φραντζέσκα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-03
  Η σημερινή έξαρση της νόσου, ίσως να προκαλείται από την αλλαγή της υποκείμενης παθογένειας της ΧΝΑ. Παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού είναι η παγκόσμια γήρανση των πληθυσμών, η ...
 • Ανίχνευση των διαταραχών του ύπνου σε άτομα τρίτης ηλικίας που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και η συσχέτισή τους με προβλήματα υγείας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κοντός, Παναγιώτης; Σουρανάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-12
  Η διαδικασία του ύπνου αποτελεί μία πολύσημαντική διαδικασία η οποία επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των ίδιων των ατόμων αλλά και των φροντιστών τους. Οι διαταραχές ύπνου φαίνεται να εμφανίζονται συχνότερα σε ...
 • Αρχές και συστήματα διαλογής μαζικών καταστροφών στο ΤΕΠ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κιοστεράκης, Βασίλειος; Κοσμπουνάρης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-15
  Εισαγωγή: Tο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) έρχεται αντιμέτωπο με διάφορων ειδών περιστατικά τα οποία έχουν προέλθει από μαζικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, πόλεμοι κ.α.). Το υγειονομικό προσωπικό θα ...
 • Γνώσεις και στάσεις γονέων σχετικά με τον παιδικό εμβολιασμό σε αγροτικό και αστικό πληθυσμό της νήσου Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αλίμπαλη, Μέλανη; Αμπουλάτζε, Μαριάμι; Μπραουδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-22
  Ο εμβολιασμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της Δημοσιάς Υγείας για τον 20ο αιώνα. Χάρη στα εμβόλια έχουν προληφθεί σοβαρές ασθένειες που άλλοτε μάστιζαν τη ανθρωπότητα. Η ενεργητική ανοσοποίηση των παιδιών ...
 • Γνώσεις πρώτων βοηθειών στο γενικό πληθυσμό.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Γεωργίου, Σοφία; Παρασύρης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-14
  Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το επίπεδο γνώσης πρώτων βοηθειών στο γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα η εργασία προσπαθεί να αναδείξει το βαθμό σπουδαιότητας που καταλαμβάνουν η γνώση και η εφαρμογή πρώτων ...
 • Γνώσεις, στάσεις των φοιτητών/τριών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ηρακλέους, Βασιλική; Κλεάνθους, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-24
  Εισαγωγή: Η πτυχιακή εργασία έχει θέμα "Τις γνώσεις και στάσεις των φοιτητών/τριών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό τον τομέα κατά πόσο οι φοιτητές γνωρίζουν για τον ...
 • Διερεύνηση άγχους και κατάθλιψης σε φοιτητές ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αποστολίδου, Ευτυχία; Πασολλάρι, Τζερσίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-18
  Στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι φοιτητές περνούν μια μετάβαση η οποία προκαλεί σοβαρές συνέπειες και μεγάλο αριθμό συνεχών προκλήσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές νοσηλευτικής δεν αποτελούν ...
 • Διερεύνηση συχνότητας εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων στο νοσηλευτικό προσωπικό σε δημόσιο νοσοκομείο της νήσου Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λούλη, Έλντα; Τζενγκίζ, Εσρά
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-15
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Νοσηλευτική ως επάγγελμα αποδεικνύεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το μυοσκελετικό σύστημα. Οι μυοσκελετικές παθήσεις, που προκαλούνται κατά της εκτέλεση των νοσηλευτικών διεργασιών, είναι από ...
 • Διερεύνηση της επικοινωνίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ο ρόλος της στην ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ζεάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-06
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών και ιατρών καθώς και η επίδραση θετική ή αρνητική που αυτή έχει στην ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας του ασθενούς. ...
 • Διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κρουσανιωτάκη, Γεωργία; Κρουσανιωτάκη, Ιωάννα; Τζάγκα, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-06
  Στη σημερινή εποχή πολλοί ασθενείς και οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων που έχουν οι ασθενείς απαιτούν να έχουν πλήρη ενημέρωση για τη πορεία της ασθένειας τους, σε οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου καθώς επίσης να τους επιτρέπεται ...
 • Διερεύνηση του βαθμού διαίσθησης και λήψη κλινικής απόφασης στο νοσηλευτικό προσωπικό ενός γενικού δημόσιου νοσοκομείου στη νήσο Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αλεξάκη, Αικατερίνη; Σταυροπούλου, Ηλιάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-07
  Υπόβαθρο: Ο νοσηλευτής αναπτύσσει ή καλλιεργεί διαίσθηση μέσα από την εμπειρία, την μνήμη, τη συμπόνοια κ.α. Δεν αρκεί μόνο η κατανόηση των αντικειμενικών δεδομένων για την παροχή βέλτιστης φροντίδας στον ασθενή, αλλά ...
 • Διερεύνηση του βαθμού ενσυναίσθησης, ψυχικής ανθεκτικότητας και αντίληψης της ποιότητας φροντίδας του νοσηλευτικού προσωπικού, σε ένα γενικό νοσοκομείο της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λυραράκης, Γεώργιος; Μποζίκη, Αγγελική; Χατζάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-22
  Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η νοσηλευτική αποτελεί ένα ανθρωποκεντρικό επάγγελμα. Η ενασχόληση με τη φροντίδα μέσα στον ενδονοσοκομειακό χώρο επιτάσσει την καλλιέργεια των διαπροσωπικών ικανοτήτων, ιδιαίτερα αυτή της ...
 • Η διαλογή μαζικών καταστροφών (Mass Casualty Triage) στην περιοχή του συμβάντος: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αγριμάκη, Άννα; Βερυκοκίδης, Βασίλειος; Μαρκάκης, Μιχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-17
  Εισαγωγή: Η διαλογή τραυματιών σε ένα περιστατικό μαζικής καταστροφής, μπορεί να κρίνει την επιβίωση σημαντικού αριθμού πληγέντων. Ακόμη όμως και εκτός σεναρίων μαζικής καταστροφής, μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες ...
 • Η εξάρτηση των νοσηλευτών από τα κινητά τους τηλέφωνα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αναστασίου, Κωνσταντίνος; Παρασύρης, Δημήτριος-Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-17
  Η εξάρτηση μπορεί να παρουσιαστεί σε πολλά άτομα της κοινωνίας με ξαφνικό τρόπο και να χάσουν τον έλεγχο των συναισθημάτων και της καθημερινότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα η παρούσα εργασία αφορά το πώς τα κινητά μπορούν ...
 • Η επιδημία της πανώλους του 1592 στο Βενετοκρατούμενο Ηράκλειο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λαυρεντάκη, Μαρία; Παπαδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-17
  Η επιδημία της πανώλους που έπληξε την πόλη και τα περίχωρα του Ηρακλείου το έτος 1592, κατά τη διάρκεια της Βενετικής κυριαρχίας, αποτελεί την χειρότερη επιδημία στην ιατρική ιστορία της. Για τρία σχεδόν χρόνια, από ...
 • Παράγοντες που οδηγούν σε απουσία των φοιτητών Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης από τα μαθήματα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κλάδος, Νικόλαος; Κωσταντίνου, Άντρια
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-03
  Σε παγκόσμιο επίπεδο, η απουσία των φοιτητών θεωρείται η περίοδος όπου οι φοιτητές δεν παρακολουθούν τα θεωρητικά και πρακτικά τους μαθήματα. Αυτή είναι μια σοβαρή ανησυχία για τους διδάσκοντες σε ιδρύματα ανώτατης ...
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παρουσίας των συνοδών ασθενών στο νοσοκομείο και η αλληλεπίδρασή τους με το νοσηλευτικό προσωπικό.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Γραβαρία, Ευαγγελία; Δημοπούλου, Θεοδώρα; Σίσκινα, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-16
  Η συνεχής εξέλιξη λόγω των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες που προκύπτουν από την δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας, έχει δημιουργήσει σοβαρή μεταβολή των εργασιακών συνθηκών. Είναι ...
 • Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Δρύλλη, Κυριακή; Περράκη, Ελένη-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-06
  Εισαγωγή: Η στεφανιαία νόσος συνιστά μία ιδιαίτερα απειλητική οντότητα που αποτελεί μάστιγα στις σύγχρονες κοινωνίες. Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και της βιοτεχνολογίας έχει κατορθώσει οι ασθενείς αυτοί να έχουν ...
 • Το νοσοκομείο της Αυτοκρατορικής Μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού στην Κωνσταντινούπολη (15.10.1136 - 29.5.1453).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Δασκαλάκης, Μαρίνος; Ντέρτζη, Αλεξάνδρα; Στρατάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-24
  Το νοσοκομείο της αυτοκρατορικής μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού στην Κωνσταντινούπολη αποτελούσε το διασημότερο ευαγές και νοσηλευτικό ίδρυμα από την περίοδο του 12ου αιώνα και μετά σε όλη τη Βυζαντινή επικράτεια. ...