• H αναγνώριση του νοσηλευτικού έργου από τους ασθενείς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Δούκα, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-18
  Η αναγνώριση του νοσηλευτικού έργου από τους ασθενείς ,απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες τόσο τους εν ενεργεία νοσηλευτές, όσο και τους φοιτητές που σπουδάζουν τη νοσηλευτική επιστήμη. ΣΚΟΠΟΣ.Ο σκοπός της παρούσας ...
 • Ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματικής οντολογίας για καρκινοπαθείς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Αλέκος, Ευθύμιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-22
  Είναι γνωστό πως η ψυχική και συναισθηματική κατάσταση των καρκινοπαθών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ασθένειας τους. Σε αυτήν την εργασία γίνεται μία προσπάθεια, κατασκευάζοντας μία οντολογία ...
 • Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με ρευματικά νοσήματα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Σταματάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλασιάδης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-04
  Εισαγωγή: Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την ποιότητα ζωής σε έναν ασθενή με ρευματικά νοσήματα όπως η απουσία πόνου, η καλή ποιότητα ύπνου, η διατήρηση της σεξουαλικής δραστηριότητας, η έλλειψη ...
 • Διερεύνηση της εγγραμματοσύνης υγείας σε ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύονται σε χειρουργικά τμήματα ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Σταματάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-04
  Η εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας βασίζεται στη γενικότερη εγγραµµατοσύνη και περιλαμβάνει τις εκάστοτε γνώσεις, τις ικανότητες και τη θέληση των ατόµων, να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή πληροφορίες ...
 • Διερεύνηση του επιπέδου ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο την περίοδο της πανδημίας SARS-CoV-2.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μαραγκάκη, Γαλάτεια; Μαυρογιαννάκη, Ειρήνη-Νικολέτα; Μούτσα, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-15
  Εισαγωγή: Το πρωτόγνωρο φαινόμενο της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 επέφερε σημαντικές επιπτώσεις στην γενική ποιότητα ζωής των ασθενών με διάφορες μορφές καρκίνου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ...
 • Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ασθενών που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βιδάλης, Ευάγγελος; Θεοδοσάκης, Ιωάννης; Μουρζίδης, Γρηγόριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-29
  Οι καρδιακές παθήσεις εκδηλώνονται σε πολλαπλές μορφές και κατατάσσονται στην πρώτη θέση των αιτιών θανάτου κι ανικανότητας στη σύγχρονη κοινωνία, πυροδοτώντας την επιταγή διερεύνησης των χαρακτηριστικών των ασθενών που ...
 • Εκτίμηση των συμπτωμάτων της νόσου και της ικανοποίησης από τη θεραπεία σε ογκολογικούς ασθενείς σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Γαβαλά, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-27
  Εισαγωγή: Ο καρκίνος θεωρείται απειλητική για τη ζωή ασθένεια που παρουσιάζει ποικιλία διαφορετικών συμπτωμάτων σε κάθε ασθενή, ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, το είδος και τη διάρκειά της. Αυτά συχνά επιτείνονται από ...
 • Η ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας στα χειρουργεία μιας ημέρας ενός δημόσιου νοσοκομείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Ντάρδα, Γλυκερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Εισαγωγή: Ο βασικότερος δείκτης αποτίμησης του επιπέδου υπηρεσιών υγείας, είναι η συνολική αντίληψη των ασθενών για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν, οριζόμενη ως ικανοποίηση των ασθενών. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το ...
 • Η προσήλωση του κοινοτικού ασθενή στην φαρμακευτική αγωγή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Θεοχάρη, Ελένη-Παναγιώτα; Πολίτη, Γεωργία; Χαριτάκη, Φωτεινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-29
  Εισαγωγή Η προσήλωση των ασθενών στη θεραπεία σχετίζεται άμεσα με τη διατήρηση της υγείας και επηρεάζει τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Αρκετές μελέτες αναδεικνύουν ότι σημαντικό ποσοστό των κοινοτικών ασθενών έχουν ...
 • Οι ανησυχίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς προεγχειρητικά για την αναισθησία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ζύκα, Γιακούπ; Μασαάντ, Βασίλειος; Νικολούδη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-02
  Εισαγωγή: Σήμερα κάθε χειρουργική πράξη απαιτεί τη χορήγηση κάποιας μορφής αναισθησίας, είτε πρόκειται για γενική αναισθησία είτε για μια ήπια τοπική αναισθησία. Τα αναισθητικά φάρμακα ποικίλουν στον αριθμό και τη χρήση ...
 • Ποιότητα ζωής και υποστηρικτικές ανάγκες υγείας σε επιβιώσαντες ασθενείς από καρκίνο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Διαμαντοπούλου, Σταματία; Κοκκινάκη, Μαρία; Κυριακάκη, Μαρία-Ραφαέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-03
  Εισαγωγή: H ποιότητα ζωής και η εκτίμηση των υποστηρικτικών αναγκών υγείας σε ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπευτική αγωγή αποτελεί σημαντική νοσηλευτική πρακτική. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ...
 • Συχνότερες επιπλοκές ασθενών με μεσογειακή αναιμία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Νικολή, Νικολέττα-Παρθένα; Τρυπιδάκη, Γεωργία; Χατζηδάκης, Σπύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-27
  Εισαγωγή: Οι θαλασσαιμίες είναι κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες με αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομικότητα που χαρακτηρίζεται από αδυναμία παραγωγής μιας ή περισσότερων αλυσίδων σφαιρίνης που σχηματίζουν μόριο αιμ ...
 • Ψύχωση και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση: ποιες είναι οι απόψεις των ειδικών;

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Καρπουτζάκη, Ζωή; Καστρίτης, Χαράλαμπος; Λελεδάκη, Νικολέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μουδάτσου, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-14
  Οι ανθρώπινες ανάγκες αποτελούν μια σύνθετη έννοια, η οποία διαφέρει ως προς το ποιος τις προσδιορίζει. Σύμφωνα με την θεωρία του Α. Maslow (1943, 1954), η βασικότερη ανάγκη όλων είναι αυτή της επιβίωσης, δηλαδή, ότι κρατά ...
 • Ψυχολογικές επιπτώσεις ασθενών με τραχειοστομία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κανακαράκη, Καλλιόπη; Μπόρση, Ευθυμία-Μαρία; Τσίχλα, Λουκία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-23
  Εισαγωγή: Τραχειοστομία είναι μια χειρουργική επέμβαση κατά την οποία πραγματοποιείται ένα άνοιγμα στο πρόσθιο τοίχωμα της τραχείας με σκοπό τη διασωλήνωση του ασθενούς, ώστε να διευκολυνθεί η αναπνοή του, παρακάμπτοντας ...